Geografiundervisning langs Akerselva

Geografiundervisning langs Akerselva

En geografitime litt utenom det vanlige. Eller skal vi heller si; en litt annerledes spasertur langs Akerselva.

Hvert semester tar geografilærerne Henning Østberg og Hans Petter Løvold elevene med på en ekskursjon. Og dette semesteret var intet unntak.

Noen har kanskje tatt seg en hyggelig spasertur langs Akerselva før, men på lørdag dro 50 elever opp til Maridalsvannet i visshet om at dette ikke skulle bli en helt vanlig tur langs den nesten 10 kilometer lange elva. For når Henning og Hans Petter inviterer til tur, så er det selvsagt i geografiens ånd.

Fra Maridalsvannet gikk de samlet ned til Torshov, og underveis så de på forskjellige naturgeografiske elementer. Blant annet:
elvas erosjon (geologiske prosesser der materiale på jordoverflaten løsner, oppløses og forflyttes fra et sted til et annet)
merker etter istiden
geologi (læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring)

I tillegg så de også på det kulturgeografiske; fra jordbrukslandskapet i Maridalen, til det gamle industrilandskapet ved Nydalsdammen og ned til det nye tertiær-/kvartærlandskapet i nedre Nydalen.

Ikke bare var det en hyggelig tur, men også nyttig for elevene å faktisk se det de lærer om teoretisk i timene. Og kanskje det lille ekstra som skal til for å få toppkarakter på geografieksamen?

Trenger du å forbedre geografikarakteren din? Snakk med en av våre rådgivere!