Husk mer av det du leser

Husk mer av det du leser

Sliter du med å huske det du leser? Her har vi samlet noen tips som kan hjelpe deg med hukommelsen og konsentrasjonen.

Ta notater

Notér ned de viktigste setningene eller stikkordene mens du leser. Til slutt kan du lage korte sammendrag av kapitler og emner, som du kan lese om og om igjen helt til det sitter.

 

Gjør hverandre gode

Diskuter pensum med medelever. Ved å reflektere høyt rundt det dere har lest sammen vil dere kunne lære av hverandre og øke deres forståelse av pensum. Lærerne dine på Bjørknes hjelper deg til å etablere kollokviegrupper i hvert fag!

 

Gjenta høyt for deg selv

Om du ikke har noen medelever å diskutere pensum med, er det å gjøre deg opp noen tanker om pensum og forklare det du har lest med egne ord til deg selv, en ypperlig øvelse.

 

Lag deg kort

Dette er en puggeteknikk som krever at du legger ned litt arbeid, men er absolutt vel verdt det når du er ferdig. Lag deg kort med spørsmål eller temaer på den ene siden og svaret på den andre siden. Gå igjennom bunken helt til du klarer å svare på alle kortene. Bruk kortene i kollokviegruppene!

 

Løs oppgaver

Oppgavene i pensumboken eller gamle eksamensoppgaver er gode måter å teste og forbedre ferdighetene dine på. Prøv å løse oppgavene uten hjelpemidler.

 

Les i intervaller

Det er begrenset hvor lenge du klarer å holde konsentrasjonen oppe av gangen. Les i 45 minutters intervaller i rolige og uforstyrrede omgivelser. Ta deg en kort pause før du fortsetter med lesingen.

 

Fjern distraksjoner

Mobil og PC som har tilgang til streamingtjenester og sosiale medier er distraksjoner som bør holdes på god avstand. Bruk det heller som belønning når du har nådd målene du har satt deg for lesingen.