Hva er din lærestil

Hva er din lærestil

Kartlegger du din lærestil kan utbyttet av skoleåret bli bedre. Her har vi samlet de mest kjente lærestilene.

Vi lærer alle på ulike måter. Kartlegger du din lærestil kan utbyttet av skoleåret bli bedre, og du får muligheten til å virkelig fokusere på måten du husker fagstoffet på. Her er en liten oversikt over de mest kjente lærestilene:

 

Visuell

Mange lærer best ved å se bilder eller illustrasjoner av innholdet de skal lære seg. Gjelder dette for deg, kan det være lurt å lære seg å bruke tankekart. Det er ikke alltid det finnes bilder eller illustrasjoner tilgjengelig av det du lærer om, og da er det fint å kunne lage sine egne. Dette betyr ikke nødvendigvis at du må være god til å tegne, men et tankekart kan gi deg en mulighet til å tydeliggjøre sammenhengen mellom det du lærer. Bruk gjerne fargekoder til å gjøre det hele enda mer tydelig.

 

Lese og skrive

Er du den som skriver ned alt og har notatbøkene fulle, allerede etter de første timene i et fag? Da er du trolig en som lærer best gjennom å lese og skrive. Bruk tid på å lære deg gode notatteknikker og be gjerne læreren om tips til andre bøker enn lærebøkene, som kan gi deg en bedre forståelse av stoffet.

 

Lytte

Noen lærer best ved å lytte og snakke om stoffet. Denne læremetoden brukes ofte i klasserommet. Er du av denne typen, vil du kunne få mye igjen for å følge nøye med i timen. Du kan også bruke små dikt og regler for å selv huske ting bedre. Et eksempel er å lage en historie rundt de ordene du skal lære deg til en gloseprøve. Ved å knytte  stoffet opp mot noen nøkkelord i en setning kan det være enklere å huske dette under prøven, og forhåpentligvis også senere.

 

Fysisk

Noen lærer best gjennom praktisk erfaring, og bruke kunnskapen i faktiske situasjoner. Er dette deg, kan du for eksempel prøve å bruke hoderegning mer i hverdagen, eller kanskje utføre reelle eksperimenter i fysikk eller kjemi. Når du ser teorien satt i praksis, vil du få en grundigere forståelse av de ulike elementene og hvordan de henger sammen.