Hva er forskjellen på de ulike utdanningsinstitusjonene

Hva er forskjellen på de ulike utdanningsinstitusjonene

Hva vil det egentlig si å gå på en høyskole kontra en fagskole? Her forteller vi deg hva som skiller de ulike utdanningsstedene.

Universitet og høyskole

For å kvalifisere til opptak på et universitet eller høyskole må du ha generell studiekompetanse eller realkompetanse. Les mer om generell studiekompetanse her.

Den største forskjellen mellom høyskole og universitet er at undervisningen ved universitetene er mer forskningsbasert og at universitetene har rett til å gi ut doktorgrader.
På både universitet og høyskole får du studiepoeng når du har bestått eksamen. Tar du et heltidsstudium får du 60 studiepoeng i året.

Fagskole

En fagskoleutdanning bygger på videregående opplæring og er en yrkesrettet utdanning med praktisk tilnærming til fagene. Du lærer å kombinere teori og praksis ved å arbeide med virkelighetsnære oppgaver. Enn så lenge får du ikke studiepoeng når du tar en fagskoleutdanning, men regjeringen har kommet med et forslag om å gi fagskolestudenter studiepoeng etter fullført og bestått eksamen.

Folkehøgskole

Når du går på en folkehøgskole, bor du på skolen og har en praktisk tilnærming til faget du har valgt. Folkehøgskolene har ikke eksamen eller karakterer. På folkehøgskolen lærer man for læringens skyld. Du får 2 studiepoeng ved å gå på en folkehøgskole ett år.