Hva er realfag?

Hva er realfag?

Flere studier på høgskole og universitetsnivå krever at du har tatt et eller flere realfag for å kvalifisere til opptak, men hva er realfag egentlig, og trenger du å ta realfag på videregående?

Realfag er samlebetegnelsen på fag som matematikk, fysikk, kjemi, biologi, astronomi og geologi. De som går på Studiespesialisering på videregående har flere valgfrie realfag.

Hvorfor du bør velge realfag

Dersom du velger å ta realfag, holder du alle muligheter åpne for valg av studieretning i fremtiden. Dette er eksempler på studier som krever at du har en realfagskombinasjon i tillegg til generell studiekompetanse:

Kravkoder for realfag

Nedenfor har vi listet opp de typiske kravkodene for studier som krever at du har tatt realfag på videregående skole. Hver kravkode representerer ulike realfagskombinasjoner. Les mer om hva disse kravkodene betyr på Samordna Opptaks egen nettside.

  • ARKN
  • BIOI
  • HING
  • ING4R2
  • MATRS
  • MEROD
  • REALFA
  • SIVING
  • VETE

Krever drømmestudiet ditt at du har realfag? Finn det ut ved å gå til studieoversikten til Samordna Opptak.
Ta realfag på nett hos oss. Start allerede i dag!