Hva innebærer det å ta engelsk som privatist?

Hva innebærer det å ta engelsk som privatist?

Som et av de største verdensspråkene er engelsk et språk du garantert vil måtte forholde deg til fremtiden. Dette er i tillegg ett av flere fag som er nødvendig for å oppnå generell studiekompetanse.

Har du ikke engelsk på vitnemålet fra før, eller ønsker å forbedre karakteren din, kan du ta engelsk som privatist. I engelskfaget er det fokus både på det å kunne snakke, skrive og lese engelsk. Det holder ikke bare å se filmer og TV-serier, for så å forvente at man kan gjøre det bra i engelsktimene eller i møte med andre som snakker engelsk.

 

Faget i praksis

Gjennom året vil du lese fagstoff som tar for seg politikk, historie og sosialt liv i engelsktalende land som USA og England. Du vil også se nærmere på et utvalg skjønnlitteratur som gir innsikt i både kultur og samfunnsliv i disse landene. I tillegg får du god oppfølging og veiledning av lærer, og mulighet til å komme i kontakt med andre elever med lik motivasjon og målsetning som deg. Ved å beherske språket blir det lettere å forstå mer innenfor temaene kulturliv, sport, vitenskap og teknologi. Her brukes ofte engelske ord og uttrykk til å forklare fenomener. Husk at du kan knytte dine interesser opp mot faget, da blir det ofte mer interessant og lettere å lære.

 

Eksamen

Du kan ta eksamen i desember eller mai, og fristen for å melde seg opp er 15. september og 1. februar. Ikke vent med å melde deg opp til siste frist! Husk at både oppmeldingen i hvert fag og betalingen av eksamensavgiften må være foretatt før fristen. Sett av tid til å sjekke at du har gjort alt riktig. Som elev på Bjørknes kan du spørre  rådgiverne hvis du er i tvil. 

 

Husk at du selv må melde deg opp til eksamen når du tar fag som privatist. Les mer om dette her.