Hvordan bli grunnskolelærer

Hvordan bli grunnskolelærer

En grunnskolelærer underviser elever fra 1.-10. klasse. Her kan du lese mer om utdanningsvalgene du må ta for at dette skal bli ditt yrke.

Først og fremst må du ta et valg mellom å undervise elever i 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn.

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Opptakskrav

For å kvalifisere til opptak må du ha gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer), gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og minst 35 skolepoeng. Skolepoeng er poengsummen på vitnemålet ditt før tilleggspoeng og alderspoeng er lagt til. I kvote for førstegangsvitnemål er det denne poengsummen du konkurrerer med.

Dersom du har bestått programfagene S1, S2, R1 eller R2 dekker du karakterkravet i matematikk.

Varighet

Lærerutdanningen tar normalt 4 år.

 

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Opptakskrav

For å kvalifisere til opptak må du ha gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer), gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og minst 35 skolepoeng. Skolepoeng er poengsummen på vitnemålet ditt før tilleggspoeng og alderspoeng er lagt til. I kvote for førstegangsvitnemål er det denne poengsummen du konkurrerer med.

Dersom du har bestått programfagene S1, S2, R1 eller R2 dekker du karakterkravet i matematikk.

Varighet

Denne lærerutdanningen tar også normalt 4 år.