Hvordan bli politi

Hvordan bli politi

Politistudiet øker stadig i popularitet blant søkerne, men hva skal egentlig til for å komme inn? Her kan du lese svaret.

For å kunne bli politi må du ta en treårig bachelorutdanning ved et av Politihøgskolens fire studiesteder. Skolene du kan velge mellom er:

 • Politihøgskolen Bodø
 • Politihøgskolen Kongsvinger
 • Politihøgskolen Oslo
 • Politihøgskolen Stavern

 

Opptakskrav til politistudiet

For å kvalifisere til opptak på Politihøgskolen må du ha generell studiekompetanse innen søknadsfristen 1. mars, og det er et krav om at du har minimum karakteren 3 i norsk hovedmål. Siden studiet er populært kreves det også at du har et høyt karaktersnitt på vitnemålet fra videregående. Les hvordan du regner ut poengssummen på karakterkortet ditt her. I tillegg må du:

 

 • Bestå fysiske tester
 • Bestå medisinske krav
 • Bli funnet personlig egnet
 • Ha førerkort klasse B
 • Fylle 20 år innen søknadsåret
 • Være norsk statsborger

 

For å kunne søke må du også ha plettfri vandel, det vil si at det ikke er noe å anmerke om deg med tanke på kriminalitet.

Les mer om opptakskravene på Politihøgskolens egne nettsider.

Generell studiekompetanse kan du få på følgende måter:

 • Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning
 • Fagopplæring med fag-/svennebrev
 • Yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen: Kan benyttes hvis du har fylt 23 år og kan dokumentere minst 5 års yrkeserfaring og/eller utdanning etter grunnskolen
 • To-årig godkjent fagskole

 

Følgende seks fag må være bestått, enten som del av den videregående utdanningen eller tatt i tillegg til yrkesutdanning eller yrkeserfaring:

 

 • Norsk hovedmål, sidemål og muntlig (393 årstimer)
 • Engelsk (140 årstimer)
 • Samfunnsfag (84 årstimer)
 • Historie (169 årstimer)
 • Matematikk (224 årstimer)
 • Naturfag (140 årstimer)

 

Trenger du hjelp til å forbedre karakterene på vitnemålet ditt? Bestill en rådgivningstime med oss her!