Hvordan bli psykolog

Hvordan bli psykolog

Ønsker du å undersøke, behandle og forske på menneskers adferd og mentale prosesser? Her forteller vi deg hvordan psykologdrømmen han bli virkelig.

Utdanning

For å bli psykolog må du ta et seksårig profesjonsstudium i psykologi.

Her er studiestedene som tilbyr profesjonsstudiet i psykologi:

 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Opptakskrav

For å søke på profesjonsstudiet i psykologi kreves det at du har generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse kan du få på følgende måter:

 • Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning  
 • Fagopplæring med fag-/svennebrev  
 • Yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen: Kan benyttes hvis du har fylt 23 år og kan dokumentere minst 5 års yrkeserfaring og/eller utdanning etter grunnskolen
 • To-årig godkjent fagskole

Følgende seks fag må være bestått, enten som del av den videregående utdanningen eller tatt i tillegg til yrkesutdanning eller yrkeserfaring:

 • Norsk hovedmål, sidemål og muntlig (393 årstimer)
 • Engelsk (140 årstimer)
 • Samfunnsfag (84 årstimer)
 • Historie (169 årstimer)
 • Matematikk (224 årstimer)
 • Naturfag (140 årstimer)

På Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø kreves det også at du har fullført årsstudiumet i psykologi. Da er det karakterene fra årsstudiumet som teller.

Karaktersnitt

Poenggrensene for å komme inn på profesjonsstudiet i psykologi på UiO og NTNU varierer noe. For å komme inn på studiet må du ha svært gode karakterer. For eksempel var årets poenggrense på Universitetet i Oslo 57.1 for førstegangsvitnemål og 66.0 for ordinær kvote.
Trenger du hjelp til å forbedre karakterene dine? Snakk med våre rådgivere.