Hvordan bli psykolog

Hvordan bli psykolog

Ønsker du å undersøke, behandle og forske på menneskers adferd og mentale prosesser? Her forteller vi deg hvordan psykologdrømmen han bli virkelig.

Utdanning

For å bli psykolog må du ta et seksårig profesjonsstudium i psykologi.

Studiestedene som tilbyr profesjonsstudiet i psykologi er blant annet:

  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Oslo
  • Universitetet i Tromsø
  • NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

På Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø kreves det også at du har fullført årsstudiumet i psykologi. Da er det karakterene fra årsstudiumet som teller.

Poenggrensene for å komme inn på profesjonsstudiet i psykologi  varierer noe. For å komme inn på studiet må du ha svært gode karakterer.