Hvordan bli sykepleier

Hvordan bli sykepleier

Vi kommer til å trenge mange flere sykepleiere som kan gi omsorg og pleie i årene som kommer. Her har vi laget en liten oversikt over hvordan du kan bli sykepleier.

Utdanning

Sykepleierutdanningen er en treårig bachelorgrad. Utdanningen består av teoretisk undervisning, observasjon og praksis. Noen steder er det også mulighet for å ta studiet på deltid over fire år.

De fleste universiteter og høgskoler har et internasjonalt studietilbud som gir mulighet for deltakelse i studentutveksling og på kortere studentkurs i Norden, Europa, USA og Australia.

Sykepleieutdanningen gir svært gode muligheter for videreutdanning, f.eks. i anestesi og psykiatri eller som f.eks.  operasjonssykepleier, helsesøster eller jordmor.

Opptakskrav

For å søke om studieplass på sykepleierstudiet må du ha generell studiekompetanse eller realkompetanse. Generell studiekompetanse kan du få på følgende måter:

 • Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning  
 • Fagopplæring med fag-/svennebrev  
 • Yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen: Kan benyttes hvis du har fylt 23 år og kan dokumentere minst 5 års yrkeserfaring og/eller utdanning etter grunnskolen
 • To-årig godkjent fagskole

Følgende seks fag må være bestått, enten som del av den  videregående utdanningen eller tatt i tillegg til yrkesutdanning eller yrkeserfaring:

 • Norsk hovedmål, sidemål og muntlig (393 årstimer)
 • Engelsk (140 årstimer)
 • Samfunnsfag (84 årstimer)
 • Historie (169 årstimer)
 • Matematikk (224 årstimer)
 • Naturfag (140 årstimer)

Karakersnitt

Poenggrensene for å komme inn på sykepleierstudiet varierer fra studiested til studiested. Her kan du se hva poenggrensene var på alle studiestedene i 2016.

Studiesteder

Her er oversikten over hvilke skoler som tilbyr sykepleierutdanning:

 • Høgskolen Stord/Haugesund
 • NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Hedmark
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Nord universitet
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Høgskolen i Bergen
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Agder
 • Høyskolen Diakonova