Hvordan bli sykepleier

Hvordan bli sykepleier

Vi kommer til å trenge mange flere sykepleiere som kan gi omsorg og pleie i årene som kommer. Her har vi laget en liten oversikt over hvordan du kan bli sykepleier.

Utdanning

Sykepleierutdanningen er en treårig bachelorgrad. Utdanningen består av teoretisk undervisning, observasjon og praksis. Noen steder er det også mulighet for å ta studiet på deltid over fire år.

De fleste universiteter og høgskoler har et internasjonalt studietilbud som gir mulighet for deltakelse i studentutveksling og på kortere studentkurs i Norden, Europa, USA og Australia.

Sykepleieutdanningen gir svært gode muligheter for videreutdanning, f.eks. i anestesi og psykiatri eller som f.eks.  operasjonssykepleier, helsesøster eller jordmor.

Poenggrensene for å komme inn på sykepleierstudiet varierer fra studiested til studiested. 

Her er oversikten over noen skoler som tilbyr sykepleierutdanning:

 • Høgskolen Stord/Haugesund
 • NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Hedmark
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Nord universitet
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Høgskolen i Bergen
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Agder
 • Høyskolen Diakonova