Hvordan blir jeg advokat?

Hvordan blir jeg advokat?

Du har kanskje allerede bestemt deg for at det er advokat du vil bli. Men hvordan kommer du deg egentlig dit?

En advokat gir juridiske råd, fører saker for retten og forhandler på vegne av klienter. Det kan være din jobb å vurdere en klients sak og gi rettslige råd om hvordan man følger loven. Det kan også være at du forsvarer tiltalte i straffesaker, eller bistår ofre i straffesaker. Det finnes flere typer advokater, men noen grunnleggende egenskaper og kunnskaper må man ha for å ha dette som yrke.

 

Generell studiekompetanse og utdanning

Vil man bli advokat, må man ta en mastergrad i rettsvitenskap/juss. For å komme inn på dette studiet må du ha generell studiekompetanse. Dette kan du få på følgende måter:

  • Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning
  • Fagopplæring med fag-/svennebrev
  • Yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen: Kan benyttes hvis du har fylt 23 år og kan dokumentere minst 5 års yrkeserfaring og/eller utdanning etter grunnskolen
  • To-årig godkjent fagskole

Følgende seks fag må være bestått, enten som del av den videregående utdanningen eller tatt i tillegg til yrkesutdanning eller yrkeserfaring:

Norsk hovedmål, sidemål og muntlig (393 årstimer)

Engelsk (140 årstimer)

Samfunnsfag (84 årstimer)

Historie (169 årstimer)

Matematikk (224 årstimer)

Naturfag (140 årstimer)

Du kan lese mer om generell studiekompetanse her.

 

Poenggrensene for å komme inn på masterstudietvil variere noe ut i fra hvilket universitet du søker på. For opptaket i 2015 lå poenggrensene mellom  50,5 og 53 for førstegangsvitnemål, og mellom 57 og 61 for ordinær kvote. Ved Bjørknes Privatskole kan du få gratis rådgivning om hvilke fag du bør ta og hvilke karakterer du må forbedre for å få muligheten til å komme inn på dette studiet.

Bestill en rådgivningstime her.

 

Erfaring og videre jobb

Ønsker du å ha tittelen advokat, må du ha advokatbevilling. Du må da ta et obligatorisk advokatkurs, samt ha to års godkjent juridisk praksis. Det siste kan for eksempel være å jobbe som advokatfullmektig. Dette er en slags lærlingperiode hvor du utfører de samme oppgavene som en advokat, men du får veiledning av noen som allerede har vært advokat en stund. Det er svært vanlig for advokater å ta etterutdanning i form av kurs. Slik holder du deg faglig oppdatert  og fyller på med kunnskap.

 

Vær også oppmerksom på at jusstudiet åpner for svært mange andre yrkesmuligheter i tillegg til advokat. Her kan vi nevne politijurist (aktor), forretningsjurist, forsker, underviser i videregående skole og ved universiteter og høyskoler, saksbehandler og utreder i departementer og offentlig forvaltning, samt en mengde ulike administrative stillinger i private bedrifter og institusjoner. Som jurist har du gode yrkesutsikter!

 

Har du spørsmål eller tenker på å studere rettsvitenskap, kan du ta kontakt med oss her ved Bjørknes Privatskole så setter vi sammen opp en plan slik at du når ditt mål.