Hvordan blir jeg lege?

Hvordan blir jeg lege?

Vurderer du medisinstudier? Vi tilbyr de fagene du trenger.

En lege diagnostiserer, behandler og forebygger sykdom og skader hos pasienter. Egenskapene dette yrket  krever av deg er at du er flink med mennesker, har gode kommunikasjonsevner og medisinske kunnskaper.

Utdanning i Norge

For å bli lege må du ta profesjonsstudiet medisin, som er et seksårig  studium. Gjennom hele studiet vil du ha jevnlig pasientkontakt, og både teoretisk og praktisk undervisning.

Hvis du vil bli fastlege eller jobbe i kommunal legevakt, må du ha gjennomført turnustjeneste/praksistid. Alle leger som utdannes i Norge må gjennomføre ett og et halvt år som turnuslege før de får endelig autorisasjon som lege. De fleste norske leger som har studert i utlandet gjennomfører også turnustjenesten, men hvorvidt dette er et krav for full autorisasjon eller ikke avhenger av studielandet.

Ved Bjørknes Privatskole kan du få gratis rådgivning om hvilke fag du bør ta og hvilke karakterer du eventuelt må forbedre for å få muligheten til å komme inn på dette studiet.

Bestill en gratis rådgivningstime her.