Hvordan blir jeg lege?

Hvordan blir jeg lege?

Hvor gode må karakterene dine være, og hva må egentlig til for å bli lege? Her får du svarene.

En lege diagnostiserer, behandler og forebygger sykdom og skader hos pasienter. Egenskapene dette yrket  krever av deg er at du er flink med mennesker, har gode kommunikasjonsevner og medisinske kunnskaper.

Utdanning i Norge

For å bli lege må du ta profesjonsstudiet medisin, som er et seksårig  studium. Gjennom hele studiet vil du ha jevnlig pasientkontakt, og både teoretisk og praktisk undervisning.

Hvis du vil bli fastlege eller jobbe i kommunal legevakt, må du ha gjennomført turnustjeneste/praksistid. Alle leger som utdannes i Norge må gjennomføre ett og et halvt år som turnuslege før de får endelig autorisasjon som lege. De fleste norske leger som har studert i utlandet gjennomfører også turnustjenesten, men hvorvidt dette er et krav for full autorisasjon eller ikke avhenger av studielandet.

Her er studiestedene som tilbyr profesjonsstudiet i medisin:

 • Bjørknes Høyskole (1 år i Norge + 5 år i Ungarn eller Slovakia)
 • Universitetet i Oslo
 • UiT Norges arktiske universitet
 • NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Universitetet i Bergen

Opptakskrav

For å komme inn på dette studiet må du ha generell studiekompetanse med realfagskombinasjon. Generell studiekompetanse kan du få på følgende måter:

 • Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning  
 • Fagopplæring med fag-/svennebrev  
 • Yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen: Kan benyttes hvis du har fylt 23 år og kan dokumentere minst 5 års yrkeserfaring og/eller utdanning etter grunnskolen
 • To-årig godkjent fagskole

Følgende seks fag må være bestått, enten som del av den  videregående utdanningen eller tatt i tillegg til yrkesutdanning eller yrkeserfaring:

 • Norsk hovedmål, sidemål og muntlig (393 årstimer)
 • Engelsk (140 årstimer)
 • Samfunnsfag (84 årstimer)
 • Historie (169 årstimer)
 • Matematikk (224 årstimer)
 • Naturfag (140 årstimer)

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha disse realfagene:

 • R1-matte eller S1-matte og  S2-matte
 • Kjemi 1 og Kjemi 2
 • Fysikk 1

Poenggrensene for å komme inn på legestudiet varierer noe fra studiested til studiested. For å komme inn på medisinstudiet i Norge må man ha svært gode karakterer. Et rent karaktersnitt på 5,3 – 5,4 er et minimum. Ved opptaket i 2015 lå poenggrensene, med tilleggspoeng,  mellom  58,3 og 60,0 for førstegangsvitnemål, og mellom 66,2 og 68,1 for ordinær kvote. Bjørknes Høyskole har egne opptakskrav. Les mer om det på deres nettside.

Ved Bjørknes Privatskole kan du få gratis rådgivning om hvilke fag du bør ta og hvilke karakterer du eventuelt må forbedre for å få muligheten til å komme inn på dette studiet.

Bestill en gratis rådgivningstime her.