Hvordan erstatte gamle fag med nye på vitnemålet?

Hvordan erstatte gamle fag med nye på vitnemålet?

Et spørsmål som ofte blir stilt er om det er mulig å fjerne gamle fag og sette inn nye på vitnemålet. Her får du svaret.

Du har kanskje ett eller flere fag fra videregående som du gjerne skulle ha erstattet med et annet fag.

Det er mulig å bytte ut ett eller flere fag på vitnemålet, og det er Utdanningsdirektoratet (Udir) som har laget reglene for hva du kan bytte ut. Våre rådgivere kjenner dette regelverket. 

Programfag

Det er først og fremst programfag som kan byttes ut. Programfag er spesielle fag for det utdanningsprogrammet og programområdet du velger.

Obligatoriske fellesfag

Du kan ikke bytte ut obligatoriske fellesfag som for eksempel norsk, engelsk, matematikk (enkelte unntak) og naturfag. Dette er fag vi mer enn gjerne hjelper deg med å forbedre gjennom god undervisning, engasjerte lærere og tett oppfølging. Kontakt oss for mer informasjon.

Den beste måten å få et konkret svar på hvilke fag som kan erstattes er å snakke med en rådgiver.  Book en gratis rådgivningstime hos oss i dag. Enten per telefon eller fysisk oppmøte i våre lokaler på Frogner i Oslo.