Hvordan ta opp fag for bedre resultat

Hvordan ta opp fag for bedre resultat

Det er ikke alltid lett å skulle ta et fag om igjen, men med ny motivasjon og litt ekstra innsats har du forutsetningen for å lykkes.

Det kan være flere grunner til at du har bestemt deg for å ta opp et eller flere fag. Kanskje ønsker du flere muligheter for veien videre, men mangler det nødvendige karaktersnittet for å komme inn på drømmestudiet. Det er ikke alltid lett å skulle ta et fag om igjen, men med ny motivasjon og litt ekstra innsats har du forutsetningen for å lykkes.

 

Gjør en vurdering

Har du tenkt ut hva som ikke fungerte optimalt forrige gang? Ved å ha en klar formening om hva du må fokusere på denne gangen, kan du lettere komme i gang.

Snakk med læreren om dine spesifikke utfordringer

Kommunikasjon er nøkkelen, hører vi ofte. Det er både smart og viktig å kommunisere med læreren i faget om det du synes var vanskelig sist. Snakk åpent om den vurderingen du selv har gjort, slik at læreren enklere kan hjelpe deg med å nå dine mål. Det er også lurt å snkke med rådgiveren på skolen.

Hold fokus og ligg i forkant

Dersom det var enkelte områder du hadde full kontroll på sist, trenger ikke hovedfokuset ditt å ligge her denne gangen. Bruk heller ekstra tid på det som var mer utfordrende. Har du muligheten til å ligge i forkant av kapittelene i løpet av semesteret, samt å ta notater, vil du har en bedre forståelse og mulighet til å få forklart eventuelle problemområder i forbindelse med forelesninger. Slå opp ord du synes er vanskelige, og bruk gjerne flere kilder slik at du får en bredere forståelse. Igjen, kommuniser med læreren din og be om tips til gode bøker eller nettsteder med ytterligere informasjon.

Bli med/start kollokviegrupper!

Å jobbe i grupper gir deg muligheten både til å bidra med din kunnskap, samtidig som du kan få innspill til nye metoder og innfallsvinkler til faget fra medelever. Et tips er å delta i grupper med elever som tar faget for første gang og derfor ser det hele med nye øyne. En god læringsstrategi er å være “lærer” for hverandre. Når du skal legge fram stoffet for en annen, merker du raskt hva som kreves av kunnskaper i faget.
Selv om det kan være krevende å ta opp fag, vil det gi deg flere muligheter. Vær åpen, gjør en innsats og vær stolt over at du jobber for din egen fremtid.