Hvordan vi strekker oss litt lenger for våre elever

Hvordan vi strekker oss litt lenger for våre elever

På lørdag inviterte religionslærerne Vidar og Erik alle religionsklassene til en intensiv undervisningsdag, for å forberede elevene ekstra godt til eksamen.

Lørdag 4. mars samlet over 70 religionselever seg på et auditorium til undervisning i Religion og etikk (REL1001). Sånn har lærerne Erik Sjaastad og Vidar Åsheim Johansen gjort det i en årrekke. For religionshistorie er en komparativ vitenskap. Og tanken bak å samle de estetiske uttrykkene i alle de tre «pensumreligionene» på én dag, var blant annet å peke på likheter og ulikheter mellom religionene gjennom sammenligning. På den måten, i fem intensive timer, fikk de gått gjennom lærestoffet i sin fulle bredde og tyngde – slik at elevene er best mulig forberedt til eksamen. Og forhåpentligvis tilegnet de seg kunnskap som er vanskelig på egen hånd.

– Det er ganske intensivt. Vi tar et stort jafs av pensum på en gang, og forhåpentligvis sparer vi elevene for litt ekstra selvstudium, forteller Vidar.

For at undervisningen ikke skulle bli for ensformig, vekslet de to religionslærerne på å undervise om hellige bygninger, hellig musikk, hellige bilder, og gjenstander i religionene kristendom, buddhisme og islam. Og Vidar er ikke i tvil om hvorfor han vier en fridag i semesteret, år etter år, til nettopp dette.

– Alle lærerne på Bjørknes Privatskole, meg inkludert, føler et stort ansvar for at elevene skal lykkes på eksamen. Det er det som er viktig for oss.

 

Trenger du å forbedre karakteren i REL1001? Vi kan hjelpe deg, snakk med en rådgiver i dag!