Informasjon om forkurs

Informasjon om forkurs

Vi tilbyr forkurs uken før skolestart.

Timeplanen blir lagt opp slik at det er mulig å følge forkurs i både grammatikk, studieteknikk og matematikk i uke 33. (Datoer kommer snarlig)

NB! Kursene kan bli fulltegnet, meld deg på i tide!

Vi gjør oppmerksom på at kostnaden for forkurs kommer i tillegg til skolepengene.

Oversikt og info om de ulike forkursene, uke 33:

Forkurs i studieteknikk 16.00 til 19.00, enten 13.08, 14.08 eller 16.08.

Forkurs i matematikk – T/S (A) 4 skoletimer per dag fra klokken 09.15. Mandag – torsdag.

Forkurs i matematikk – R (B) 4 skoletimer per dag fra klokken 09.15. Mandag – fredag.

Forkurs i matematikk – P (C) 4 skoletimer per dag fra klokken 09.15. Mandag – fredag.

Påmelding

Send en mail til adm@bjorknes.no