Informasjonsmøte om medisinstudier og studier i Sentral-Europa

Informasjonsmøte om medisinstudier og studier i Sentral-Europa

Lyst til å studere helsefag? Tirsdag 10. oktober kommer studierådgiver på Bjørknes Høyskole, Karina, på besøk for å fortelle om medisinstudier og studier i Sentral-Europa.

Når: Tirsdag 10. oktober
Tidspunkt: Kl. 1520-1600
Sted: Rom 22 i 2. etasje (Bjørknes Privatskole)

Har du lyst til å studere medisin, odontologi, farmasi eller veterinærmedisin? Gjennom Bjørknes Høyskole kan du ta medisin- veterinær- og tannlegestudier ved anerkjente universiteter i Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Polen.

På informasjonsmøtet kan du møte en nåværende student og representanter fra Masaryk-universitetet i Tsjekkia.

 

Opptaksprøver og krav

For å komme inn må du bestå opptaksprøver som Bjørknes Høyskole arrangerer i Oslo i februar/mars og mai/juni hvert år. De tilbyr også intensivkurs som forberedelse i forkant av opptaksprøvene.

Selv om det som regel ikke er fagkrav for å komme inn på universitetene, bør du tenke lenger enn opptaksprøven når du forbereder deg. Vi vet at studier i Sentral Europa er tøffe, og anbefaler at du har biologi, kjemi og fysikk fra videregående skole. Du må ha vitnemål fra videregående skole før du kan starte med studiene i utlandet.

Les mer om opptaksprøvene her.

 

Fakta om studiene

Studiestart: september/oktober

Opptakskrav: Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve

Søknadsavgift: fra 1600/kr 1900 per universitet (gratis til Comenius)

Opptaksprøvegebyr: Ingen, bortsett fra veterinær i Ungarn

Søknadsfrist: 2 dager før opptaksprøven med unntak av veterinær i Tsjekkia, Comenius i Slovakia og Gdansk i Polen som har egne søknadsfrister.

Vil du vite mer om disse studiene? Kom på informasjonsmøtet da vel!

 

Andre studier ved Bjørknes Høyskole

  • Fysioterapi
  • Medisin grunnfag
  • Kiropraktikk
  • Bachelor i ernæringsfysiologi
  • Bachelor i Fred & konflikt
  • Psykologi
  • Nettstudier

Les mer om Bjørknes Høyskole her.