Ingeniørpakken

For å komme inn på ingeniørstudier i Norge kreves det at du har Matematikk R1 og R2 samt Fysikk 1.

mal_725x248_014

I ingeniørklassen på Bjørknes er det undervisning i Matematikk 1T, R1, R2 og Fysikk 1. Matematikk 1T gir deg et godt grunnlag for å gå videre med realfagsmatematikk.

Det er 14 undervisningstimer per uke, og du går i samme klasse hele skoleåret.