Kampen om de sikre utdanningene

I 2016 publiserte SSB en rapport som forsøkte å kartlegge de ulike utdanningene og yrkesgruppene som vil være viktige frem mot 2035. Lektor og rådgiver på Bjørknes Privatskole, Hans Petter Løvold, tror at trendene vil fortsette i 2018 der flere velger de sikre utdanningene som profesjonsstudier og videregående fagutdanning i yrkeslivet.

Hans Petter Løvold

Tøffere konkurranse blant ufaglærte

Totalt hadde 134 330 personer søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak i fjor. Master i rettsvitenskap ved UiO var studiet med flest førstevalgssøkere. Studiene med betydelig flere søkere i 2017 enn året før finner vi i stor grad innenfor helsefag, der sykepleierstudiet peker seg ut som det mest populære med hele 28 318 søkere.

– Det er tydelig at unge mennesker i dag i stor grad bruker fornuften når de velger utdanning, sier lektor og rådgiver på Bjørknes Privatskole, Hans Petter Løvold. Selv om det kan være flere år til studiene er fullført, kan det være lurt å tenke på fremtidige yrkesmulighter når man velger utdanning. Likevel må man ikke helt glemme hjertet, det er viktig å være genuint motivert for fagfeltet man skal studere.

Arbeidsmarkedet i årene fremover vil kreve høyere utdanning, i følge rapporten til SSB. Dette er allerede merkbart innen bransjer som ikke krever mye spesialkunnskaper, som innenfor butikk- og varehandel. På Finn.no viser det seg at annonser for butikkansatte får syv ganger flere treff enn annonser for yrker som krever mer teknologisk kunnskap.

– Dette viser med all ønskelig tydelighet at utdanning bare blir viktigere og viktigere, kommenterer Løvold. Samfunnet er i rask endring, ikke minst teknologisk. Et universitets- eller høyskolestudium gir deg i tillegg til den rent faglige kunnskapen en akademisk grunnmur som gjør deg i stand til å takle endringer i fremtiden.

Profesjonsstudier er høyest

Medisinstudiet i Oslo er fremdeles det studiet med høyest opptakskrav. Ved forrige inntak med oppstart på høsten måtte man minst ha 68,5 karakterpoeng for å komme inn på den ordinære kvoten.

Det mest populære førstevalget var jusstudiet ved Universitetet i Oslo, med landets lengste venteliste og et opptakskrav på 61,3 poeng på ordinærkvoten.

Lurer du på hva å studere?

Snakk med en av våre dyktige rådgivere.