Karakterkalkulator

Fyll inn karakterene dine så regner karakterkalkulatoren ut konkurransepoengene dine.

Denne karakterkalkulatoren lar deg sjekke hvilket karaktersnitt du har, så du lettere kan finne ut av om du kan komme inn på studiet du ønsker.

Det er karakterpoeng, tilleggspoeng, alderspoeng, realfagspoeng og språkpoeng som til slutt blir konkurransepoengene du bruker for å søke deg inn på høyere utdanning. Karakterpoeng er gjennomsnittet av karakterene dine fra videregående, ganget med tallet ti. Har du 4 i snitt, får du 40 karakterpoeng. Språkpoeng får du for språkfag du har hatt på videregående. Realfagspoeng får du fra realfag du har hatt på videregående. Du kan få maks 4 real- og språkpoeng tilsammen. Du kan ikke få mer enn 1,5 språkpoeng per fag.

Du får 2 tilleggspoeng for enten folkehøgskole, militærtjeneste, siviltjeneste eller høyere utdanning. Du kan ikke få mer enn 2 tilleggspoeng til sammen, selv om du har gått flere av delene. Selv om du har en bachelor tilsvarende 1680 studiepoeng, får du fortsatt maks 2 tilleggspoeng. Fra året du fyller 20 år får du 2 alderspoeng for hvert år, men du får maks 8 alderspoeng.

Skolepoeng er de poengene du har før man legger til tilleggspoeng og alderspoeng, altså de du har med en gang du har fullført videregående og innen du har fylt 21 år. Når du søker i kvote for førstegangsvitnemål er dette denne poengsummen du søker med. Konkurransepoeng er den summen du får etter at du har fått alderspoeng og tilleggspoeng. Når du søker i den ordinære kvoten er det denne poengsummen du konkurrerer med.

Det kan være vanskelig å regne ut sitt eget karaktersnitt og konkurransepoeng. Vi håper vår karakterkalkulator kan hjelpe deg på veien til å velge riktig studie.

Dette er en veiledende poengberegning, så ta gjerne kontakt med rådgiver om du har flere spørsmål rundt konkurransepoeng, karaktersnitt og studier.

Født år:

23/5 Regelen

Tilleggspoeng
Gjennomført førstegangstjenesten
Gått et godkjent år på folkehøgskole
60 studiepoeng fra høyere utdanning
30-59 studiepoeng fra høyere utdanning

Alderspoeng:
Tilleggspoeng:
Karakterpoeng:
Realfagpoeng:
Språkpoeng:
Konkurransepoeng:
Send
Ønsker du å vite mer? Har du spørsmål om priser, fag eller studiekrav? Eller kanskje du vil ha en timeplan som gjør at din hverdag går opp? Vi hjelper deg, helt gratis. Bestill rådgivning Kontakt oss
Ønsker du å få tilsendt poengberegningen på mail?