Lånekassen

Bjørknes Privatskole er godkjent i Lånekassen.

Beregning av støtteFor å være støtteberettiget må du ha en studiebelastning på minimum 50%. Det holder derfor stort sett ikke med kun ett fag for å kunne søke om støtte fra Lånekassen. Belastningen beregnes ut fra årstimer, som tilsvarer timetallet faget har i offentlig skole. Årstimer per fag finner du i søknadsskjemaet vårt under «omfang». Ps. husk å regne årstimer per semester. Har du et helårsfag må du dele «omfang» på to (pga det går over to semestre).

Satser per semester:

210-279: 50 % støtte
280-314: 67 % støtte
315-419: 75 % støtte
420- : 100 % støtte

For å få støtte til norskfaget må du ta hovedmål, sidemål og muntlig samtidig. I tillegg til basisstøtten på  103 950 kroner i året (dersom du er helårselev og fulltidselev) vil du kunne få inntil 61 652 kroner ekstra i lån for å dekke det du betaler i skolepenger.

Har du dysleksi eller en funksjonshemming/nedsettelse som gjør at du ikke kan jobbe ved siden av studiene? Da kan du søke om ekstra stipend. Les mer om ordningen her.

Søknad til Lånekassen
Våre elever må søke om støtte ved å gå inn på Lånekassen. Her søker de på samme måte som studenter på høyere utdanning. Søknaden blir sendt elektronisk til skolen, og vi sender den videre til Lånekassen når du har bekreftet plassen din hos oss ved å betale innmeldingspengene på 3 000,-.

Lånekassen vil først utbetale pengene når du er registrert som møtt til undervisning hos oss. Før Lånekassen har mottatt denne registreringen vil det på «Mine sider» stå at de venter på bekreftelse fra lærestedet.

Behandlingstid
Behandlingstiden hos Lånekassen kan i den hektiske perioden fram til skolestart i august være på opptil 8 uker, så det kan være lurt å være ute i god tid. Pengene blir da utbetalt til oppgitt konto etter skolestart.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan garantere for støtte, da Lånekassen behandler hver søknad individuelt. Du må selv sette deg inn i hvilke betingelser som gjelder for studielån, men spør oss gjerne om veiledning.

Endringer
Gjør du endringer i studieplanen/fagplanen eller avbryter studiet, må du gi beskjed til Lånekassen. Dette kan du gjøre via «Mine sider».