Leksehjelp

Leksehjelp

I høst utvidet vi et viktig tilbud til våre elever, nemlig leksehjelpen.

Vi tilbyr våre elever leksehjelp i en rekke fag fra mandag til torsdag. Det er lærerne selv som hjelper elevene med alt de måtte lure på.

– Mange har ønsket seg mer leksehjelp, og dette har vært etterspurt i flere år. Flere av klassene er ganske fulle, forteller markedssjef Belinda Bruflat.

Leksehjelp har blitt en arena hvor elevene kan stille spørsmål de kanskje ikke tør eller vil spørre om i ordinære undervisningstimer.

Disse fagene tilbyr vi leksehjelp i:

  • Matte
  • Naturfag
  • Norsk
  • Kjemi
  • Fysikk
  • Rettslær
  • Biologi
  • Samfunnsfag

Mattelærer Torkel Stene har gode erfaringer med det nye tilbudet, og synes det er hyggelig at det er så mange elever som møter opp hver gang.

– Det er tydelig at flere etterspør litt ekstra hjelp for å klare målene sine. Mange elever har ikke hatt matematikk på mange år og er litt «rustne» når det gjelder grunnleggende ferdigheter i faget.

Trenger du leksehjelp? Du finner all informasjon om leksehjelp på It’s learning og informasjonsskjermen på skolen.