Matematikk S1 og S2

Matematikk S1+S2 er sidestilt med R1 når det gjelder opptak til f.eks. helsefaglige studier som medisin, men gir 1 realfagspoeng i stedet for de 0,5 du får for R1.

Dette lærer du

Velger du matematikk S1 og S2, får du fordypning i matematikk med samfunnsfaglig vinkling.

Matematikk S1

I S1 er sannsynlighetsregning ett av områdene du lærer mer om. Hvor stor er for eksempel sannsynligheten for at to elever i samme klasse har bursdag på samme dag? Svaret vil ganske sikkert overraske deg! Et annet er matematiske metoder for beregning av hvilken produktmengde som gir maksimal fortjeneste ved produksjon og salg.

Som de fleste andre vil du også ganske sikkert måtte ta opp et lån en eller annen gang i livet. Og da må du velge om du skal ta opp et serielån eller et annuitetslån.  

Matematikk S2

I S2 vil du blant mye annet, lære om forskjellene mellom disse ulike modellene, og hvilke fordeler og ulemper de har.   

Mange studier har et krav om matematikkunnskaper ut over den obligatoriske P-matematikken.

Matematikk S1+S2 er sidestilt med R1 ved disse studiene, og har den fordelen at det gir 1 realfagspoeng i stedet for de 0,5 du får for R1.

På Bjørknes underviser vi Matematikk S1+S2 som et årskurs med 7 uketimer. Eksamen i S1 avlegges i slutten av høstsemesteret, og S2 i vårsemesteret.  

Vi har også rene halvårskurs i både S1 og S2, med 6 timer undervisning pr. uke.

Læreplanen i Matematikk S1 og S2 finner du her.

 

Eksamensform:

Privatister må avlegge skriftlig eksamen i matematikk.

Kompetansegivende:

For å bli tatt opp på feks medisinstudiet må du enten ha Matematikk S1+S2 eller Matematikk R1.