Ny miljøarbeider på Bjørknes Privatskole

Ny miljøarbeider på Bjørknes Privatskole

-Det er mange historier som ligger bak hver enkelt elev og noen elever kan trenge ekstra støtte og veiledning i perioder.

Thomas Horneland er 37 år og har gått på Bjørknes Privatskole i ett år hvor han har tatt seksfagspakken, da de seks studiekompetansefagene norsk, matte, engelsk, samfunnsfag, naturfag og historie. Thomas begynte å jobbe i butikk rett etter grunnskolen, og har vært i samme bransje helt til han begynte på Bjørknes Privatskole i 2016. Han ble butikksjef i en alder av 21 år, en yrkestittel som han beholdt i en årrekke. I denne rollen har han jobbet mye med rekruttering og personaloppfølging. Thomas sier selv at han opplevde at han hadde evner til å få frem det beste i sine kollegaer og medarbeidere. Som leder har Thomas vært svært opptatt av å lykkes gjennom sine medarbeideres evner og talenter.   Etter mange år i servicebransjen og med en voksende interesse for samfunnsspørsmål og da spesielt arbeid med mennesker som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, bestemte han seg for å starte på studieforberedende ved Bjørknes Privatskole, hvor målet var sosionom studier.

Til høsten starter Thomas på sosionom utdannelsen, og denne tar han som et deltidsstudium over 4 år. Han valgte studiet fordi potensielle fremtidige jobben er varierte og man har den daglige kontakten med andre mennesker, og fordi han ønsker og arbeider for at andre mennesker skal få det bedre. Thomas har i tillegg gjort seg ferdig med et årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling ved Nord Universitet i Bodø, som han forteller formaliserer hans ledererfaring og er ett godt supplement til sosionom utdanningen.

Thomas forteller at han syntes det var “kleint” å begynne på skolebenken igjen i en alder av 35 år, da han var overbevist om at alle var mye yngre enn han selv. Til hans store overraskelse var Bjørknes en skole for alle, og Thomas har rekruttert både kjæreste og venner til studiespesialiserende ved Bjørknes.

Så fornøyd var han med skolen at han faktisk skal begynne å arbeide ved Bjørknes fra høsten i en 50% stilling som sosialkontakt/miljøarbeider. Dette vil være en del av hans frivillige praksisstilling i studietiden, og utgjør en del av studiet. Thomas forteller at han ser for seg at jobben hans vil være et lavterskeltilbud som gir elevene på Bjørknes et sted å ta kontakt, samt at han skal drive oppsøkende aktivitet basert på individuelle behov. Hovedoppgaven hans vil være å arbeide målrettet med sosialfaglige tiltak som skal redusere eller forhindre frafall, og han ser for seg at å avdekke utfordringer og sette elevene i kontakt med riktig instans er en måte å gjøre dette på.

” Det er mange historier som ligger bak hver enkelt elev og noen elever kan trenge ekstra støtte og veiledning i perioder. Noen elever får dekket sine kostnader til studier av det offentlige og av den grunn kanskje kan trenge en annen type oppfølgning som går litt utenfor den tradisjonelle rådgivningen”

Thomas starter opp i begynnelsen av august, og vil ha fast plass oppe på Alice-rommet i 5. etasje samt på kontoret. Han vil være tilgjengelig både på mail og telefon, og vil være tilstede på skolen 3-4 dager i uken.

Som han selv sier:

” Hvis studenter ønsker oppfølging på andre områder enn rådgivning, er det bare å komme innom. Har du noen utfordringer i studiehverdagen, kanskje noe vi kan hjelpe med eller vil du bare slå av en prat, da er det bare å ta kontakt.”