Fagtilbud på nett

Behov for fleksibilitet? Vi tilbyr nettundervisning.

Ved å ta fagene som nettelev kan du fullføre utdanningen din, oppnå generell studiekompetanse, eller skaffe realfagskompetanse uten å måtte slutte i jobb eller flytte hjemmefra.

Ingen søknadsfrist
Vi har rullerende opptak til nettstudier gjennom hele skoleåret, men det er undervisningsfri på sommeren fra ca 20. juni fram til skolestart i slutten av august. Vi følger Oslo-skolene når det gjelder andre ferier i skoleåret. Eksamen avholdes to ganger i året, på høsten og på forsommeren. Du har selv ansvar for å melde deg til eksamen, men du vil få beskjed om oppmeldingsprosedyrer, frister osv.

Vær aktiv!
Å være nettelev krever ofte selvdisiplin og vilje til å gjennomføre løpet enn om du velger klasseromsundervisning. Det er opp til deg selv hvor ofte du vil ha kontakt med læreren.

Nettstudiene undervises av lærere som til daglig underviser ved Bjørknes Privatskole, og som har lang erfaring med sine fag. Vi tilbyr følgende fag som nettstudier:

Fag

Pris:

Engelsk Vg1 7200
Samfunnsfag VG1 4150
Naturfag 6900
Matematikk 1P 6900
Matematikk 2P 4150
Norsk skriftlig og muntlig 10600
Historie Vg2+3 6900
Kroppsøving teori* 3500
Psykologi 1 7100

Pakkepris

De 6 studiekompetansefagene på nett: Norsk, Historie, Matematikk, Naturfag, Engelsk og Samfunnsfag.

Kr. 38 500,-.

Realfag

For mange studer ved universiteter og høyskoler er det krav om at du har eksamen i ett eller flere realfag.

Bjørknes og NKI har i fellesskap utviklet nettilbud i fagene matematikk, fysikk, biologi og kjemi.

Følgene realfagskurs er tilgjengelige som nettkurs:

  • Matematikk S1+S2
  • Matematikk R1+R2
  • Kjemi 1 + 2
  • Fysikk 1 + 2
  • Biologi 1 + 2

VG2 og VG3 kursene kan tas uavhengig av hverandre.

I hvert fag er det mulig å melde seg på en heldagssamling det semesteret du skal avlegge eksamen.

Påmelding skjer via NKI, du finner en lenke til påmeldingsskjema under hvert enkelt fag.

Lurer du på hvilke fag du trenger? Ta kontakt med våre rådgivere for å sette opp et studieopplegg som er tilpasset deg. Bestill en gratis rådgivningstime her.