Nyhet: Geofag 2

Nyhet: Geofag 2

Vi utvider vårt fagtilbud med et nytt realfag, Geofag 2, med oppstart i januar 2018.

Geofag 1 har i lang tid vært et populært realfag på Bjørknes Privatskole, derfor er det en stor glede å kunne formidle at vi fra 2018 også kan tilby Geofag 2 til våre elever.

– Interessen for Geofag 2 har vært stor. Det er et spennende fag som også gir realfagspoeng, og nå kan vi endelig imøtekomme etterspørselen fra våre elever, forteller rektor Stefan Myrvold.

Geofag 2 er et realfag som gir et halv realfagspoeng, og passer for dem som trenger flere realfagspoeng på vitnemålet sitt. Du må ha tatt Geofag 1 før du kan starte på Geofag 2.

Dette er Geofag

Geofag handler om grunnleggende elementer i naturmiljøet, som berggrunn, løsmasser, luft og vann. Dette er naturressurser som spiller en stor samfunnsmessig og økonomisk rolle både lokalt og globalt. I Norge er naturressursene med på å sikre økonomien i samfunnet, og Norge er en sentral bidragsyter på det geofaglige forskningsområdet. Det globale klimaet er i endring, og dette er også noe du får kunnskaper om i geofag 2.

Programfaget kan gi grunnlag for videre studier i ett eller flere av fagområdene geologi, geofysikk eller naturgeografi.

Her kan du se kompetansemålene i Geofag 2.

Få mer informasjon på Åpen dag

Dersom du vil vite mer om Geofag, er det bare å møte opp på Åpen dag lørdag 20. mai. Klokken 15.40 på rom 35 kan du få et innblikk i faget og lære mer om hva som skjer med klimaet vårt. Velkommen skal du være!

Les mer om Åpen dag her.