Nyhet: Ta spansk 1 på nett

Nyhet: Ta spansk 1 på nett

Fra og med august tilbyr vi nettkurs i spansk 1, perfekt for dem som ikke har mulighet til å møte opp til undervisning på skolen!

Trenger du å forbedre spansk-karakteren din, men har ikke mulighet til å møte opp til undervisning hos oss i Oslo? Fortvil ikke! Allerede fra høsten kan du ta spansk 1 på nett på Bjørknes Privatskole. Avhengig av forkunnskaper og motivasjonsnivå, kan du enten ta faget over 12 uker eller 24 uker.

 

Kursets innhold

I utviklingen av nettkurset har det spesielt vært fokus på å bygge opp skriveferdighetene til elevene. For dette formålet er det utviklet flere modelltekster som viser elevene hvordan en sammenhengende tekst kan se ut for det aktuelle temaet. Det har også vært viktig å få til god variasjon i de ulike ferdighetene i faget:

  • skriftlige og muntlige ferdigheter
  • skriveferdigheter
  • leseforståelse

Det vil være flere oppgaver og innleveringer knyttet til de ulike ferdighetene, hvorav de fleste er skriveoppgaver som skal leveres inn. Det blir også gitt kapittelprøve etter hvert gjennomførte kapittel.

 

Muntlig øving

I andre oppgaver øves elevene i å ha en samtale om et bestemt tema. Det er også flere lytteøvinger med tekst og oppfølgingsspørsmål som øver leseforståelse. I tillegg er det mulig å ha kontakt med lærer via Skype slik at eleven får snakket spansk og øvd seg til muntlig eksamen.

Nettlæreren vil være tilgjengelig for faglig hjelp og oppfølging gjennom hele kurset.

 

Spansklæreren

Nettlæreren i spansk 1 kurset er vår dyktige lærer Anja. Anja har tatt store deler i av sin utdannelse i spansktalende land, og har en mastergrad i spansk og spanskspråklig litteratur. I tillegg har hun flere års erfaring med spanskundervisning både på offentlige videregående skoler og på Bjørknes Privatskole. Anja er tilgjengelig for faglig hjelp og oppfølging gjennom hele kurset.