Nyhet: Ta Spansk 2 på nett 🇪🇦

Nå tilbyr vi endelig Spansk 2 som nettkurs for dem som ikke har mulighet til å møte opp til undervisning på skolen.

Kunne du tenke deg en ny eller bedre karakter i Spansk 2 på vitnemålet? Nå har du endelig mulighet til å ta faget på nett. Og du trenger ikke være redd for at du ikke er godt nok forberedt til å melde deg på kurset.

– Erfaringen viser at elever i spansk nivå 2 har svært ulike forkunnskaper . Jeg har derfor valgt å tilby grundig repetisjon av grunnleggende forkunnskaper i spansk i begynnelsen av kurset. Dette er også en fin mulighet til å bli bedre kjent med deg og få kartlagt hvilke behov jeg trenger å følge opp hos deg, forteller spansklærer Anja Dale.

Spansk 2 – kursets innhold

Det tilbys et stort antall oppgaver og innleveringer innenfor de ulike ferdighetene:

  • skrive
  • lese
  • lytte
  • tale

De fleste oppgavene er skriveoppgaver som kan leveres inn. I andre oppgaver øves eleven i å ha en samtale om et bestemt tema som spilles inn som lydfil. Kurset inneholder også flere lytteøvinger , oppgaver som omhandler leseforståelse og mindre oppgaver med løsningsforslag . Anja vil være tilgjengelig for faglig hjelp og oppfølging gjennom hele kurset.

– Ta godt vare på mulighetene til å levere inn og få tilbakemeldinger – sammen kan vi klare å nå dine mål, er hennes klare oppfordring.

Spansklæreren

Nettlæreren i spansk 2 er vår dyktige lærer Anja. Anja har tatt store deler av sin utdannelse i spansktalende land, og har en mastergrad i spansk og spanskspråklig litteratur. I tillegg har hun flere års erfaring med spanskundervisning både på offentlige videregående skoler og på Bjørknes Privatskole.