Omskolering

Flere av våre elever trenger av forskjellige grunner å omskolere seg.

Trenger du generell studiekompetanse for å komme inn på studiet du ønsker?

Vi har elever som av ulike grunner får sin utdanning støttet av NAV. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor om du har spørsmål rundt dette.