Omskolering

Flere av våre elever trenger av forskjellige grunner å omskolere seg.

Opplever du at du ikke kan fortsette med studiet eller i jobben du har grunnet sykdom eller skade? Da er det mulig du kan få dekket omskolering fra NAV. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor dersom du har spørsmål rundt dette.

Det kan også være at du har nådd et punkt i karrieren din hvor det har stoppet litt opp. Eller er du rett og slett litt lei? Omskolering er en god måte å opparbeide den kompetansen som kreves for flere yrker og studier. Det er aldri for sent!

Trenger du generell studiekompetanse?

Generell studiekompetanse er en forutsetning for å søke om opptak til grunnutdanning ved universitet og høyskole. Dette kan du lese mer om her
Våre dyktige rådgivere kan gi deg råd om hvordan du best kan legge opp utdanningsløpet, med hensyn til deg og dine forutsetninger. Trykk her for å bestille en rådgivningstime eller ta kontakt her for spørsmål.