Oppmelding til privatisteksamen i Oslo

15. januar åpner privatistkontoret eksamensoppmeldingen og siste frist for å melde seg opp til eksamen i vårsemesteret er 1. februar.

Hvis de melder seg til noen eksamener i andre fylker risikerer de å få to eksamener på samme dag. Dette er privatistens eget ansvar. Privatistkontoret gjør også oppmerksom på at hvis faglærerkodene spres videre til uvedkommende vil det føre til konsekvenser for faglærerønsket.

1  Under personopplysninger må det føres opp på hvilken av disse skolene man følger kurs, ved å svare på spørsmålet «Følger du kurs ved en skole dette semesteret?». Her velger du da Bjørknes Privatskole hvis du er elev hos oss.

Følger man kurs ved flere av disse skolene velger man en av dem. Det er viktig at privatistene ikke velger andre svaralternativer (f.eks. «En offentlig VGS i Oslo») selv om disse svaralternativene også passer for privatistene.

2  Spørsmål «Bor du i Oslo kommune eller går på skole i Oslo?» må besvares med JA våren 2019.

3  Hvis spørsmål «Har du vært elev på Vg3/Vg4 i Osloskolen?» besvares med JA, ta kontakt med skolen for kompetansebevis. Skolen kontaktes ved behov for dokumentasjon og ikke Privatistkontoret.

4  Hvis spørsmål 3 «Har du vært elev på Vg3/Vg4 i Osloskolen» besvares med NEI, jeg har ikke vært elev i Vg3/Vg4 i Osloskolen, så må spørsmål 4 «Hvis nei, ønsker du tilsendt kompetansebevis?» besvares etter behov.

Ved hver enkelt eksamen de melder seg til skal privatistene svare på spørsmål «Følger du kurs i dette faget i Oslo våren 2019?». Dersom de ikke følger kurs i faget skal de svare «Nei, følger ingen opplæring våren 2019» selv om de følger kurs ved skolen i andre fag. Dersom de følger kurs velger de naturligvis skolen de følger kurs ved i dette faget.

Ved hver enkelt eksamen skal de også svare på spørsmål «Jeg bor og/eller tar kurs i noen fag i Oslo våren 19». Her skal privatistene svare «Ja» selv om de ikke følger kurs i akkurat dette faget.

Lærerkode

Dersom det gjelder oppmelding til et fag med muntlig eller muntlig-praktisk eksamensform og de følger kurs kan privatisten registrere faglærers firesifrede kode i feltet med ledetekst «Faglærerkode 4 siffer, jeg følger kurs i faget V19» (det skal kun registreres fire siffer, ikke navn på lærer eller fagkoden).

Fremgangsmåte for etterregistrering av faglærerkode

Dersom kandidater har meldt seg opp i fag uten å registrere faglærerkode og/eller kurstilhørighet, er det mulig å gjøre dette i etterkant, men kun frem til oppmeldingsfristens utløp.

  • Gå inn på Min side.
  • Klikk på faget du har meldt deg opp til.
  • Du får opp en side med informasjon om eksamen i dette faget.
  • Hvis du så scroller ned til bunnen av dette vinduet, finner du feltene forfaglærerkode og kurstilhørighet.
  • Der må du legge inn korrekt kode (kun fire siffer, ikke navn på lærer eller fagkoden) og hvilken skole du følger kurs ved.
  • Lagre siden ved å klikke på knappen Oppdater.

NB! Hvis det er foretatt en etterregistrering på faget som vist ovenfor, men personopplysninger ikke er korrekt oppdatert, risikerer man å få eksamen før undervisningsslutt.

For oppmelding og mer informasjon besøk privatistweb.no.