Personvernerklæring

Bjørknes Privatskole samler inn opplysninger om deg som interessent, søker eller elev for å kunne gi best mulig og relevant informasjon. Vi behandler og oppbevarer dine personopplysninger med respekt og forsiktighet. Registrering og behandling av personinformasjon bygger på avtale og/eller samtykke. Her kan du lese mer om hvordan vi tar vare på dine personopplysninger.

Bjørknes Privatskoles personvernerklæring

Bjørknes Privatskole samler inn og behandler opplysninger om deg:
1) når du registreres i vårt nyhetsbrevregister som interessert i våre studier

2) når du bestiller time hos oss til rådgivning

2) når du søker studier hos oss

3) når er elev hos oss

4) når du besøker vår hjemmeside

 

Slik tar vi vare på dine personopplysninger

Opplysningene vi samler inn er relevante og nødvendige, brukes med forsiktighet og sikres på en trygg måte. De brukes ikke til andre formål enn det som er naturlig når du er interessert i eller har søkt på noen av våre fag eller er elev hos oss. Vår behandling av personopplysninger er basert på avtale, hjemmel i loven, berettiget interesse eller samtykke. Under beskriver vi hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette og på hvilket grunnlag. Vi forteller om hvem vi deler opplysningene med, hvorfor, og hvor lenge vi beholder dine opplysninger. Til slutt forteller vi deg om dine rettigheter når det gjelder innsyn, retting og sletting.

1) Når du registreres i vårt nyhetsbrevregister

Hvilke personopplysninger behandles: Fornavn, e-post, mobil og studieinteresse.
Hvorfor gjør vi dette? Vi ønsker at informasjonen vi sender deg skal være så relevant som mulig med tanke på hva du er interessert i å studere. Navn og kontaktdetaljene dine gjør at vi kan sikre at du ikke mottar den samme informasjonen flere ganger. Nyhetsbrevene inneholder informasjon om studiene du er interessert i samt hvordan livet er som elev på Privatskolen. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Merk at du da kan gå glipp av relevant studieinformasjon.
Hvem deler vi opplysningene med? Informasjonen deles kun med våre systemleverandører som vi bruker for å utforme og sende nyhetsbrev.
Hvor lenger beholder vi dine opplysninger? Vi sletter opplysningene om deg etter 1,5 år dersom du ikke har blitt søker eller elev hos oss. Du kan når som helst melde deg av informasjonsløpet, eller forlenge det hvis du ønsker det.

2) Når du bestiller time hos oss til rådgivning

Hvilke opplysninger behandles: Fornavn, etternavn, epost og mobil. Du sender oss også bevis på tidligere utdanning, ofte i form av et vitnemål fra videregående skole. Dette gjøres for at vi skal kunne yte en tilstrekkelig tjeneste som rådgiver for deg som elev.
Hvem deler vi opplysninger med? Informasjonen deles kun med våre systemleverandører som vi bruker for å utforme bookingmodulen vår.
Dersom du ikke søker studier hos oss, sletter vi dine personopplysninger etter 1 måned.

3) Når du søker studier hos oss

Hvilke opplysninger behandles: Fornavn, etternavn, adresse, epost, mobil, fødselsnummer og studieønsker. Du sender oss også bevis på tidligere utdanning, ofte i form av et vitnemål fra videregående skole. Dette gjøres for at vi skal kunne ivareta våre forpliktelser overfor deg iht. avtale om studier, og som bruker av vår læringsplattform. Med dette sikrer vi oss at rett person får opptak til rett studium.
Hvem deler vi opplysninger med? Informasjonen deles kun med våre systemleverandører som vi bruker for å utforme onlinesøknaden vår, og dersom du får tilbud om studieplass bruker vi en egen IT-leverandør for vårt administrasjonssystem.
Dersom du ikke starter hos oss, sletter vi dine personopplysninger etter 2 år. Regnskapsloven krever for øvrig at vi beholder opplysninger i fem år dersom du betaler et depositum eller et søknadsgebyr.

4) Når du er elev hos oss

Hvilke personopplysninger behandles: Fornavn, etternavn, adresse, epost, mobil, fødselsnummer og studieønsker, samt annen informasjon du oppgir som anses som relevant for dine studier hos oss. Du sender oss også bevis på tidligere utdanning, ofte i form av et vitnemål fra videregående skole. Dette er informasjon som vi må ha for at vi skal kunne ivareta våre forpliktelser overfor deg iht. avtale om studier. Med dette sikrer vi oss at rett person får opptak til rett studium, og denne informasjonen kan derfor ikke slettes. Vi oppbevarer også dine oppgaver du leverer underveis i studiet. Regnskapsloven krever for øvrig at vi beholder opplysninger i fem år.

5) Når du besøker vår hjemmeside

Når du bruker vår nettside, samler vi informasjon om aktiviteten din, herunder hvilke tjenester og sider på bjorknesprivatskole.no du besøker og hvordan du bruker dem.

Informasjon om din plassering

En geografisk posisjon ut i fra IP-adressen blir beregnet ved bruk av nettsiden vår. Informasjonen brukes til å vise deg innhold som er relevant for din plassering.

Cookies

Vår nettside benytter cookies (informasjonskapsler), og ved å bruke bjorknesprivatskole.no samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser. Cookies er en standard internett-teknologi som de aller fleste nettsteder benytter. En cookie legges i din nettlesers internminne, som gjør at vi bedre kan forstå hvordan du bruker nettstedet. På sikt bruker vi denne kunnskapen for å tilby deg en bedre opplevelse når du besøker Bjorknesprivatskole.no. Dette er loggfiler som lagres på våre servere, som f.eks. IP-adresser, nettlesere, operativsystemer, bruk/navigasjon etc. De fleste nyere nettlesere, som Safari, Google Chrome, Firefox, Opera etc, er innstilt på å akseptere cookies automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies må du derfor selv velge å endre innstillingene i din nettleser slik at cookies ikke blir akseptert. Merk at denne innstillingen kan føre til at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Se hvilke informasjonskapsler som lagres i nettleseren

I nettleseren din kan du som oftest finne en oversikt over informasjonskapslene som er lagret i din maskin, slik at du eventuelt kan slette uønskede informasjonskapsler.

Chat

Når du har en samtale med en av våre ansatte via Chat på hjemmesiden eller via vår facebookside, kan du ved behov bli oppfordret til å oppgi navn og/ eller epostadresse. Dette er informasjon som vi må ha for at vi skal kunne hjelpe deg videre i en eventuell søknadsprosess eller som nåværende elev. Logger vil bli slettet etter 1,5 år.

Hvem deler vi opplysninger med? Informasjonen deles kun med våre systemleverandører som vi bruker for å utforme chattefunksjonen vår.

 

Bruk av e-læringsplattform Itslearning

Alle våre elever er jevnlig inne på Itslearning, vår e-læringsplattform. Vi foretar tilgangskontroll og elektronisk brukermåling av Itslearning, og registrerer for eksempel data som er av betydning for å sikre oppfølging av deg, dokumentasjon av din aktivitet og studieprogresjon og kvalitetssikring av studiene.

 

Tilrettelegging, sykdom

Ved noen anledninger trenger vi flere personopplysninger. Disse sendes inn kryptert eller leveres personlig. Vi ber kun om den informasjonen vi mener er nødvendig for vår saksbehandling ved sykdomstilfeller.

 

Hvem deler vi opplysningene med? 

Bjørknes Privatskole følger norsk lov og utleverer følgelig elevinformasjon til organisasjoner som:

  • Statistisk Sentralbyrå
  • Statens Lånekasse for utdanning
  • Våre IT-systemleverandører som vi bruker for elevadministrasjon, læringsplattform, wifi-tilgang, kopiering, IT-support og softwarepakker
  • Våre regnskapsbyrå for fakturering
  • Privatistkontoret for tilrettelegging av faglærere til eksamen

 

Innsyn, retting og sletting

Du har rett til innsyn i, retting av og i noen tilfeller sletting av de opplysningene som samles om deg. Denne informasjonen vil kun bli utlevert dersom du leverer en skriftlig og undertegnet begjæring. Denne skal rettes til rektoren. Dersom du mener at noe er registrert feilaktig kan du be om retting eller sletting. Du har i tillegg rett til å klage til Bjørknes Privatskole eller Datatilsynet om du mener at vår behandling av dine opplysninger er i strid med reglene.
Våre kontaktdetaljer er:
Bjørknes Privatskole, Løvenskioldsgate 1, 0263 Oslo, eller adm@bjorknes.no

 

Sikring av opplysninger som behandles

Bjørknes Privatskole tar informasjonssikkerhet på alvor og har rutiner på plass slik at ikke dine opplysninger kommer på avveie. Vårt søker- og elevadministrative system samt læringsplattform er tilgangsstyrt slik at kun autoriserte personer på Bjørknes Privatskole har tilgang til dine opplysninger. Alle våre ansatte har i tillegg taushetsplikt, og data hos oss lagres på servere i Norge.