Plan for skoleåret

Her ser du skoleruten for høstsemesteret 2018.

Vårsemesteret 2018

Skolestart: Undervisningen starter mandag 8. januar.

Eksamensoppmelding: Siste frist for oppmelding til våreksamen er 1. februar. Du må selv melde deg til eksamen på www.privatistweb.no. Du finner informasjon om eksamensoppmeldingen på its-learning og på privatistweb.no.  Husk riktig fagkode i alle fag og i tillegg lærerkode i muntlige fag.

Vinterferie: Uke 8, fra og med mandag 19. til og med fredag 23. februar. Skolen er åpen for lesing.

Påskeferie: Fra og med mandag 26. mars til og med mandag 2.april. Skolen er åpen for lesing i deler av ferien.

Prøveeksamen: I skriftlige fag arrangeres skriftlig prøveeksamen i ukene 14/15. Ordinær undervisning i disse ukene. Undervisning etter timeplanen i fag uten muntlig eksamen til og med fredag 27. april. Siste ordinære undervisningsdag i fag med muntlig eksamen fredag 20. april.

Eksamensperiode: Fra og med 21. april til og med 16. juni  (vi tar forbehold om mindre justeringer når det gjelder eksamensperiodens lengde i begge semestre)

 

Feltkurs i biologi, laboratoriekurs i kjemi, biologi og fysikk, samt annen ekstraundervisning vil bli lagt utenom ordinær undervisningstid, fortrinnsvis i helger. Dette vil bli varslet i god tid.