Plan for skoleåret

HØSTSEMESTERET 2018

SKOLESTART
Ordinær skolestart i uke 34. Undervisning etter timeplanen starter onsdag 22/8.
Elever som skal ta ingeniørpakken starter tirsdag 14/8.

EKSAMENSOPPMELDING
Siste frist for oppmelding til høsteksamen er 15. september. Du må selv melde deg
til eksamen på www.privatistweb.no

Du finner informasjon om eksamensoppmeldingen på Its-Learning og på
privatistweb.no. Husk riktig fagkode i alle fag og i tillegg lærerkode i muntlige fag.

HØSTFERIE
Mandag til fredag i uke 40. fra og med mandag 1. oktober til og med fredag 5.
oktober. Skolen er åpen for lesing i høstferien.

PRØVEEKSAMEN OG TENTAMEN
I skriftlige fag med eksamen til jul arrangeres skriftlig hjemmeprøveeksamen i
ukene 44/45. Ordinær undervisning i disse ukene.

I skriftlige fag uten eksamen høsten 2018 arrangeres skoletentamen mandag 10.
desember – onsdag 12. desember. Ikke ordinær undervisning i tentamensdagene.

UNDERVISNINGSSLUTT – EKSAMENSPERIODE
Undervisningen i skriftlige fag med eksamen høsten 2018 går frem til eksamen.
For informasjon om de ulike eksamensdatoene se ItsLearning.

Undervisningen i muntlige fag med eksamen høsten 2018 går frem til og med
fredag 16. november, deretter eksamensperiode lørdag 17. november – torsdag 20.
desember.

I alle fag uten eksamen høsten 2018 undervises det etter timeplanen frem til og
med fredag 7. desember.

JULEFERIE
Fra og med torsdag 13. desember (for deg som skal ha muntlig eksamen høsten
2018 er siste mulige eksamensdato torsdag 20. desember).

VÅRSEMESTERET 2019

SKOLESTART

Undervisningen starter mandag 7. januar.

EKSAMENSOPPMELDING

Siste frist for oppmelding til våreksamen er 1. februar. Du må selv melde deg til eksamen på www.privatistweb.no

Du finner informasjon om eksamensoppmeldingen på Its-Learning og på privatistweb.no. Husk riktig fagkode i alle fag og i tillegg lærerkode i muntlige fag.

VINTERFERIE

Uke 8, fra og med mandag 18. til og med fredag 22. februar. Skolen er åpen for lesing.

PRØVEEKSAMEN

I skriftlige fag arrangeres skriftlig prøveeksamen i ukene 14/15. Ordinær undervisning i disse ukene.

PÅSKEFERIE

Fra og med mandag 15. april til og med mandag 22.april. Skolen er åpen for lesing i deler av ferien.

UNDERVISNINGSSLUTT – EKSAMENSPERIODE

Fra og med 23. april til og med 16. juni (vi tar forbehold om mindre justeringer når det gjelder eksamensperiodens lengde i begge semestre).

Undervisning etter timeplanen i fag uten muntlig eksamen til og med tirsdag 30. april. Siste ordinære undervisningsdag i fag med muntlig eksamen fredag 12. april.

Feltkurs i biologi, laboratoriekurs i kjemi, biologi og fysikk, samt annen ekstraundervisning vil bli lagt utenom ordinær undervisningstid, fortrinnsvis i helger. Dette vil bli varslet i god tid.