“Skolen har hjulpet meg med å forbedre karakterene mine”

“Skolen har hjulpet meg med å forbedre karakterene mine”

Les mer om hvorfor Henrikke valgte Bjørknes Privatskole og hvordan skolehverdagen hennes hos oss er.

Henrikke Tollnes Svane har dette året tatt fagene historie og fransk.

Henrikke Tollnes Svane flyttet til Oslo for å kunne fullføre videregående skole og for å få seg et vitnemål. Basert på positive tilbakemeldinger fra tidligere elever falt valget på oss. Dette semesteret har hun tatt både historie og fransk 2.

– Hverdagen som privatist krever god struktur mellom forelesninger, jobb, kollokviegrupper og egne hobbyer. Skolen tilrettelegger for samarbeid med andre elever, det setter jeg veldig pris på for da har jeg muligheten til å bli kjent med flere elever i samme situasjon som meg. I tillegg har jeg en gruppe jeg kan forberede meg til eksamen med.

Henrikke har tidligere tatt programfag hos oss, dette har gitt henne et bedre vitnemål, og det har også vekket flere nye interesser hos henne.

– Det har gjort det lettere å finne ut hva jeg ønsker å studere videre.

Ikke som alle andre videregående skoler

– Det som skiller erfaringene fra Bjørknes Privatskole mest fra Henrikkes opplevelse på offentlig videregående skole, er at alle kursene er eksamensrettet og at hver skoletime preges av dette. I tillegg  er lærerne veldig dyktige. Flere har skrevet lærebøker i faget de underviser i.  

– Det som er likt, er den personlige kontakten vi opplever mellom lærer og elev. Det er også tilrettelagt for muntlig prøveeksamen, og fremføringer, alltid med konstruktive tilbakemeldinger. Dette kommer svært god med, slik vet du til enhver tid hva som må forbedres.

Som elev får man derved bevissthet om hva man må arbeide med før man skal i ilden. Henrikke oppsummerer tiden på Bjørknes slik:

– Bjørknes Privatskole har hjulpet meg til bedre karakterer og høyere poengsum , og gitt meg venner jeg ikke ville vært foruten.