Skolerute vår 2017

Skolestart:

Undervisningen starter onsdag 4. januar.

Eksamensoppmelding: Siste frist for oppmelding til våreksamen er 1. februar. Du må selv melde deg til eksamen på www.privatistweb.no

Du finner informasjon om eksamensoppmeldingen på its-learning og på privatistweb.no. Husk riktig fagkode i alle fag og i tillegg lærerkode i muntlige fag.

Vinterferie: Uke 8, fra og med mandag 20. til og med fredag 24. februar. Skolen er åpen for lesing.

Påskeferie: Fra og med mandag 10. april til og med mandag 17. april. Skolen er åpen for lesing i deler av ferien.

Prøveeksamen: I skriftlige fag arrangeres skoletentamen fra onsdag 29. mars – søndag 2. april. Det er ikke ordinær undervisning i tentamensperioden.

Undervisning etter timeplanen i fag uten muntlig eksamen til og med fredag 28. april. Siste ordinære undervisningsdag i fag med muntlig eksamen fredag 21. april.

Eksamensperiode: Fra og med 22. april til og med 16. juni (vi tar forbehold om mindre justeringer når det gjelder eksamensperiodens lengde i begge semestre)

Laboratoriekurs i kjemi, biologi og fysikk, samt annen ekstraundervisning vil bli lagt utenom ordinær undervisningstid, fortrinnsvis i helger. Dette vil bli varslet i god tid.