Skriveverksted i norsk

Skriveverksted i norsk

Det skjer litt av hvert hos oss om dagen. Lørdag 28. oktober ble det arrangert skriveverksted for å inspirere elevene til å skrive.

Bilde av MathiasLørdagen er kanskje hellig for mange, men for flere av elevene på Bjørknes Privatskole er det nok en studiedag som krever en innsats for at de til slutt skal nå målene sine. Denne lørdagen var intet unntak.

Kjersti Birketvedt ga en innføring i ulike skrivestrategier, tenkeskriving, kreativ skriving og fagskriving. Elevene fikk leke seg litt med tenkeskriving og hvordan de kunne bruke denne teknikken for å komme i gang med tekstskriving i norskfaget.

Hensikten med verkstedet var å inspirere elevene til å skrive, og å vise dem ulike teknikker for skrivetrening.

I alt var det 16 deltakere på verkstedet – ikke så verst når huset var fullt av ulike tilbud i alle fag. Ifølge norsklærer Kristin Fossum var deltakerne aktive og bidro godt.

– For oss lærere er det hyggelig å møte elevene i en litt annen sammenheng enn i de ordinære timene, og det er fint å kunne tilby noe vi ellers kanskje ikke får brukt så mye tid på i undervisningen, forteller Kristin. I løpet av skoleåret har vi også hver uke flere tilbud om leksehjelp i norsk. Der kan elevene også få hjelp i skriveprosessen.

– Som lærer på Bjørknes setter jeg aller mest pris på alle de hyggelige elevene. De har ulikt utgangspunkt og ulike mål, men er jevnt over positive og villige til å gjøre en innsats for å nå målet sitt, avslutter Kristin.

Fra venstre Bodil, Elisabeth og Eva