Slik får du kollokviegruppene til å fungere

Slik får du kollokviegruppene til å fungere

Samarbeid er noe man må gjøre i ulike settinger, med ulike type mennesker, resten av livet. Så det kan være lurt å lære seg måter å takle det på først som sist.

Kollokviearbeid i grupper handler om å løse en sosial og en faglig utfordring samtidig, og mange synes at dette kan være utfordrende. Først og fremst handler det om å akseptere at vi alle er forskjellige. Vi tenker ulikt, og liker å løse oppgaver på forskjellige måter.

Det handler også om å finne en balanse mellom å godta visse ting, men heller ikke la seg bli overkjørt av andre i gruppa. Og det er ikke bare du som skal samarbeide, men klassekameratene dine skal samarbeide med deg også. Her har vi samlet 5 tips til hvordan dere kan lykkens med gruppearbeidet:

Målsetting

Sett dere klare mål for hva dere ønsker å oppnå, da blir det også lettere å jobbe effektivt og målrettet når alle jobber mot et felles mål.

Struktur

Ha det klart for dere når oppgaven skal leveres, og sett dere gjerne delmål underveis. Finn og avtal når dere skal møtes og jobbe sammen.

Rollefordeling

Sørg for at alle har hver sine roller og arbeidsoppgaver underveis. Velg hvem som skal være leder, og hvem som kan motivere og følge opp resten av medlemmene underveis. Husk at lederen ikke skal gjøre alt, men passe på at hver enkelt person tar ansvar for sine oppgaver.

Kommunikasjon

Finn arenaer der dere alle kan snakke sammen i gruppa. Dere kan for eksempel lage en Facebookgruppe eller starte en gruppechat, sånn at alle får med seg alt som blir sagt.

Verktøy

Pass på at alle har de verktøyene de trenger for å kunne gjøre sin del av gruppearbeidet. Det gjelder informasjon, kilder og arbeidsverktøy.