Slik klager du på skriftlig eksamenskarakter som privatist

Slik klager du på skriftlig eksamenskarakter som privatist

Ble ikke eksamensresultatet som forventet? Dette er det du må gjøre for å klage på karakteren til din skriftlige privatisteksamen.

Elever på Bjørknes Privatskole avlegger privatisteksamen i alle fag, og karakter gis av offentlig oppnevnte sensorer. Det vil si at det er Oslo Fylkeskommune som arrangerer eksamen. Her er deres råd for hva du bør gjøre dersom du ønsker å klage på eksamenskarakteren din til skriftlig eksamen.

 

Vær oppmerksom på at klagen kan føre til at karakteren din blir satt ned! Det er smart å rådføre seg med en lærer før du bestemmer deg for å klage.

 

Hurtigklage

NB! I mange fag  kan du få behandlet en klage så raskt at resultatet av klagebehandlingen blir tatt med ved opptaket til universiteter og høyskoler. Våren 2016 gjelder det:

norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære (IDR2005 i Kunnskapsløftet), engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, marknadsføring og leiing, entreprenøskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettar, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og leiing, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi.

 

For at du skal kunne få behandlet klagen som hurtigklage, må du ha sendt inn klageskjemaet slik at Fylkesmannen har det senest 28. juni kl. 12!

 

Ordinær klagebehandling

 

Frist for å klage

Ordinær klagefrist er 10 dager fra det tidspunktet du har mottatt melding om karakteren som er gitt på din eksamen, på SMS og epost. Meld deg opp til ny eksamen

På grunn av lang saksbehandlingstid ved ordinær klagebehandling anbefalerPrivatistkontoret at du melder deg opp til eksamen i faget på nytt med frist 15. september. Blir klagen tatt til følge, får du eksamensavgiften refundert dersom du kansellerer den nye oppmeldingen. Du må sende en skriftlig henvendelse om dette, gjerne på e-post. E-postadressen til Privatistkontoret er postmottak@ude.oslo.kommune.no.

 

Svar på klage

Skriftlig svar på klage kommer i september/oktober (våreksamen) eller i mars/april (høsteksamen). Klagesvaret gir en kort begrunnelse for endelig karakter. Endret karakter oppdateres på PrivatistWeb, og du mottar et nytt kompetansebevis. Tidligere kompetansebevis er ikke gyldig lenger og må returneres til Privatistkontoret i Oslo. Et klagevedtak er endelig, og kan ikke påklages.

 

Slik klager du

Klage på karakterer for skriftlig eksamen leveres via et elektronisk klageskjema. Skjemaet er kun åpent for registrering fra karakterene er publisert, og til klagefristen er ute. Her finner du klageskjemaet for å klage på skriftlig privatisteksamen.

 

Kilde: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/privatisteksamen/klage-pa-karakter/