Slik regner du ut poengsummen på vitnemålet ditt

Slik regner du ut poengsummen på vitnemålet ditt

Først må du ta karaktersnittet ditt og regne det om til karakterpoeng, deretter legger du til andre poeng. Her viser vi deg hvordan.

 

Skolepoeng

Skolepoeng er poengsummen du får på vitnemålet ditt før tilleggspoeng og alderspoeng blir lagt til. Det er også denne summen du søker med i kvoten for førstegangsvitnemål. Dette er poengene som inngår i skolepoengsummen:

 

Karakterpoeng

Karakterpoeng er gjennomsnittet av alle karakterene på vitnemålet ditt ganget med 10. Det vil si at om du har et karaktersnitt på 4,2 har du 42 karakterpoeng.

 

Realfagspoeng og språkpoeng

Du kan få realfagspoeng og språkpoeng for realfag og språkfag du har tatt som programfag. Du kan få totalt 4 språk- og realfagspoeng.  Poengsummen per realfag er mellom 0,5 og 1,5. Her kan du se oversikten over hvor mange realfagspoeng du kan få per realfag. 

Og her kan du se oversikten over hvor mange språkpoeng du kan få per språkfag.

 

Kjønnspoeng

Det gis kjønnspoeng på noen få studier der mannlige eller kvinnelige søkere er underrepresentert. Kjønnspoeng blir automatisk lagt til, og teller dersom du søker på noen få utvalgte studier. Se hele listen over studier som gir kjønnspoeng her.

 

Poeng for opptaksprøver

Noen studier har et krav om at du må levere opptaksprøver i tillegg til generell studiekompetanse.

Det er tre ulike måter å få poeng for opptaksprøver:

  • Poengene fra opptaksprøven blir lagt til poengene fra vitnemålet ditt
  • Det ses kun på poengene fra opptaksprøven
  • Opptaksprøven er bestått/ikke bestått

Dersom du er interessert i å søke på et studium med opptaksprøver, bør du kontakte lærestedet for mer informasjon om hvordan poengene blir lagt til i deres vurdering av din søknad, hvilke oppgaver opptaksprøven består av og når fristen er for innlevering.

 

Konkurransepoeng

Konkurransepoeng er poengsummen du får når eventuelle tilleggs- og alderspoeng har blitt lagt til skolepoengene. Når du er søker i den ordinære kvoten teller konkurransepoengene dine

 

Tilleggspoeng

Du kan totalt få 2 tilleggspoeng i ordinær kvote for folkehøgskole, siviltjeneste, militærtjeneste eller   høyere utdanning.

 

Alderspoeng

Som søker i ordinær kvote får du automatisk alderspoeng etter hvilket år du er født. Fra og med året du fyller 20 får du to alderspoeng for hvert år. Du kan få maks 8 alderspoeng.

 

Trenger du hjelp til å regne ut og eventuelt forbedre vitnemålet ditt? Ta kontakt med oss her.