Slik skriver du gode notater

Slik skriver du gode notater

Gode notater er gull verdt når man skal begynne å forberede seg til eksamen. Her er 6 ting du kan gjøre for å skrive bedre notater fra forelesninger.

Møt opp forberedt

Les stoffet dere skal gjennomgå før du møter opp til undervisningen. Da blir det lettere for deg å prioritere hva du bør notere, og hva som ikke er så viktig.

Dater notatene

Skriv dato, fag og foreleser på notatene fra klassetimene. Da blir det lettere for deg å holde orden i papirene og finne tilbake til notatene ved en senere anledning.

Organiser notatene

Ikke bare la notatene ligge i en og samme notatbok, eller i en tilfeldig mappe på PCen. Samle alle notatene på et sted og kategoriser dem etter fag, dato og kapittel.

Sitt foran i klasserommet

Jo lenger fremme du sitter i klasserommet, jo lettere er det å følge aktivt med i timen og ikke la seg distrahere av andre ting. Som for eksempel å sitte med mobilen eller prate med sidemannen.

Renskriv notatene

Gå over notatene dine i etterkant og tilføy ting du ikke rakk å få med første gangen. Dette er en fin måte å repetere stoffet på.

Skriv korte referater

Dersom du skriver lange notater, kan det være lurt å skrive korte referater av dem. På den måten får du repetert det viktigste i teksten.