Slik søker du på høyere utdanning

Slik søker du på høyere utdanning

Skal du begynne å studere til høsten? Her får du en liten innføring i hva du må forholde deg til når du skal søke på høyere utdanning.

Når kan jeg søke?

Samordna opptak åpner for at du kan søke fra 1. februar. Dersom du skal søke om skoleplass på en privat høyskole eller fagskole, bestemmer studiestedet selv når de åpner for å motta søknader. Denne informasjonen vil du garantert finne på skolens nettside.

Hvor kan jeg søke?

Her finner du søknadsskjemaet til Samordna opptak, her kan du søke om studieplass på alle offentlige høyskoler og universiteter i Norge. Skal du søke på private høyskoler eller fagskoler må du gå til skolens egen nettside.

Når er søknadsfrist?

Det er to frister du må forholde deg til:

1. mars

  • Denne fristen gjelder for deg som:
  • skal søke deg inn på Politihøgskolen
  • skal søke deg inn på luftfartsfag ved UiT
  • har utenlandsk videregående utdanning (ikke Norden)
  • søker med realkompetanse
  • skal søke tidlig opptak etter særskilt vurdering

15. april

For alle andre er det 15. april som gjelder, enten du skal søke via Samordna opptak eller på en privatskole. Men vær obs, på private skoler kan det være unntak hvis studiet fortsatt har ledige plasser etter at søknadsfristen har gått ut.

Når får jeg svar?

Samordna opptak gir deg svar på hovedopptaket senest 20. juli. Privatskoler har egne rutiner for dette, som du kan finne mer informasjon om på nettsidene deres.

Når er svarfristen?

Fristen for å avgi et svar til Samordna opptak er 26. juli. Privatskoler har også her en egen praksis, svarfristen vil stå på søknadssvaret.

Trenger du hjelp til å starte på drømmestudiet? Book en veiledning med en av våre rådgivere her!