Sosiologi og sosialantropologi

Sosiologi og sosialantropologi er et samfunnsfaglig programfag. Det gir grunnleggende kunnskap om forholdet mellom individ og samfunn, og om hvordan et samfunn dannes og fungerer. Faget er et godt grunnlag for å fordype seg videre i samfunnsfaglige programfag som Sosialkunnskap og Politikk og menneskerettigheter.

Dette lærer du

Sosiologi og sosialantropologi henter sitt innhold fra samfunnsvitenskapelige fagområder. Det er et grunnleggende fag for forståelsen av hvordan samfunnet fungerer, hvordan vi fungerer i samfunnet og hvorfor ulike kulturer har ulike løsninger på sosiale strukturer. Hovedtemaene i dette faget blir da kulturforståelse, sosialisering, produksjon og arbeid. Du vil også utfordres til å vurdere fordelingen av goder i samfunnet avhengig av politiske ideologier og kulturelle forskjeller.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

På Bjørknes underviser vi Sosiologi og sosialantropologi både i høst- og vårsemesteret med 5 timer pr. uke.

Læreplanen i Sosiologi og sosialantropologi finner du her

Eksamensform:

Privatister må avlegge muntlig eksamen i Sosiologi og sosialantropologi.

Kompetansegivende:

Sosiologi og sosialantropologi kreves ikke for noen høyere utdanning.