Spesielle fagkrav

I tillegg til generell studiekompetanse har noen studier spesielle opptakskrav. Som regel er dette realfag.

Har du alle fagene du trenger for å komme inn på ditt studium?

Opptak til noen studier krever spesifikke fag. Dette er som regel realfag fra VG2 og VG3. Se mer på Samordna Opptak eller bestill rådgivningstime her for mer informasjon.

Minstekravsfag kan i visse tilfeller samtidig tjene til å forbedre vitnemålet og gi realfagspoeng. Vi har tilbud om undervisning i de fleste realfagene,  og kan hjelpe deg med å beregne poeng.

Vil du studere helsefag?

Ønsker du deg inn på profesjonsstudier i medisin, veterinærmedisin eller odontologi?
Bjørknes Høyskole kan følge deg helt til mål. Bjørknes Høyskole tilbyr både medisin grunnfagmedisinstudier Oslo-Ungarn eller medisinstudier Oslo-Slovakia, samt gir veiledning om direkte opptak til helsefaglige studier i Sentral-Europa.