Tar opp fag for å studere medisin

Tar opp fag for å studere medisin

Maren flyttet helt fra Trondheim til Oslo for å ta opp fag på Bjørknes Privatskole sånn at hun kan begynne på drømmestudiet.

– Jeg valgte Bjørknes fordi jeg hadde hørt mye godt om skolen, og blitt tipset av andre som også har tatt opp fag.

Det siste året har hun brukt på å ta opp fag som blant annet biologi, historie, geografi, geofag og kjemi. Etter undervisningen på skolen setter Maren seg ned og bearbeider notatene fra timen, enten alene eller med kollokviegruppen sin.

– Helt fra starten av skoleåret har lærerne vært flinke til å få klassen til å organisere seg i grupper. For meg som kommer fra en annen by enn Oslo, er det veldig fint å ha disse gruppene, både for undervisningens del, men også for det sosiale.

De største forskjellene på hennes tidligere videregående skole og Bjørknes mener hun er den eksamensrettede undervisningen og god, individuell oppfølging fra lærerne.

– I tillegg er det mulig å velge mellom dag- og kveldskurs slik at du kan kombinere skolen med jobb eller andre ting.

Men det hun liker aller best er lærernes kompetanse og erfaring.

– De vet at alle elevene skal opp til eksamen og hva som kreves for å gjøre oss så klare som mulig til eksamen.

Når Maren er ferdig med å forbedre vitnemålet, skal hun først ta et årsstudium, deretter begynner hun på medisin om alt går etter planen.