Tips til bedre studieteknikk

Tips til bedre studieteknikk

Nytt skoleår, nye muligheter! Kom i gang med semesteret på en best mulig måte ved å lese denne oversikten over hva du kan gjøre for å studere på en bedre og mer effektiv måte.

Skriv notater

Ta i bruk penn og papir, eller et tastatur, i forelesninger og når du leser pensum. Skriv ned de viktigste hovedpunktene, slik at det blir lettere for deg å huske senere. Hold orden i papirene ved å datere og kategorisere notatene, lag mapper.

Visste du forresten at forskning har vist at de fleste lærer mer av å ta notater med penn og papir enn på PC?

Repeter det du har lest

Etter at du har lest et par sider, lukk boken og gjenta for deg selv hva du har lest. Klarer du å gjengi tekstens innhold, har du forstått hva du har lest. Det blir også lettere å huske når du har satt dine egne ord på hva pensum egentlig inneholder.

Løs oppgaver

Ved å løse oppgaver som hører til pensumteksten, eller gamle eksamensoppgaver, blir du tvunget til å reflektere selv rundt det du har lært. Det er en fin måte å øve hukommelsen på og å få en bedre forståelse av hovedpunktene i faget.

Lag sammendrag

Trekk ut det viktigste i teksten og beskriv det med dine egne ord. Når du skal begynne å forberede deg til eksamen, trenger du ikke å lese alt lærestoffet på nytt, men heller lese notatene du selv har skrevet. Prøv å skrive sammendragene så korte som mulig.

Diskuter med medelever, delta i kollokviegrupper

Samle noen klassekamerater og jobb sammen. Det hjelper både på hukommelse og motivasjon å snakke høyt om faget og hvilke problemstillinger dere står overfor. På Bjørknes hjelper læreren deg med å danne kollokviegrupper.

Jobb jevnt og trutt

Unngå skippertak og unødvendig stress rett før eksamen ved å jobbe jevnt med studiene gjennom hele semesteret. Lag deg en plan for hva du skal gjøre til hvilke tider og skriv det ned i kalenderen din.