Utstyr til Elohim Secondary School i Tanzania

Utstyr til Elohim Secondary School i Tanzania

Naturfag står i høy kurs, men utstyret er mangelfullt - det bestemte vi oss for å gjøre noe med.

Ved byen Tanga i Tanzania er vi gjennom vår høyskole, Bjørknes Høyskole, deleier i et studiesenter hvor flere av høyskolestudentene på flere ulike studier kan ha praksis. 

klasserom Elohim Secondary School

Her er det også en privatskole, Elohim Secondary School,  med flere hundre elever. Naturfag er et populært og viktig fag, men det har skortet litt på utstyret. Det var derfor  stor glede over at vi kunne gi dem et av våre gamle mikroskoper, som fortsatt er fullt brukbart.

Elohim Secondary School

I tillegg har vi også gitt dem en prosjektor og bistand til å anvende nettressurser på engelsk og swahili.

Her kan du lese flere saker om studiesenteret og utveksling i Tanzania.