Vitnemål/ studiekompetanse

Rådgiving

Vi anbefaler alle som vurderer å ta opp fag som privatist å komme på rådgivning. Samtalen kan gjennomføres ved personlig oppmøte eller over telefon. Til timen må du ta med kopi av karakterer fra videregående skole, f.eks vitnemål/kompetansebevis/fagbrev eller annet. Dersom du skal ha samtale over telefon, må du sende oss denne dokumentasjonen i forkant. Bestill time her.

Illustrasjonsbilde av førstegangsvitnemål

 

Generell studiekompetanse

For å kunne søke om opptak til grunnutdanning ved universitet eller høyskole trenger du generell studiekompetanse. Det er flere veier til dette målet. Per i dag er det fire studieløp som gir deg generell studiekompetanse:

  • Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning
  • Fagopplæring med fag-/svennebrev
  • Yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen: Kan benyttes hvis du har fylt 23 år og kan dokumentere minst 5 års yrkeserfaring og/eller utdanning etter grunnskolen
  • Toårig godkjent fagskole

I tillegg må følgende seks fag være bestått og enten dekket inn i løpet av den 3-årige videregående utdanningen eller tatt i tillegg til fagbrev eller yrkespraksis/utdanning:

  • Norsk hovedmål, sidemål og muntlig (393 årstimer)
  • Engelsk (140 årstimer)
  • Samfunnsfag (84 årstimer)
  • Historie (169 årstimer)
  • Matematikk (224 årstimer)
  • Naturfag (140 årstimer)

Tilsvarende fag fra Reform 94 eller tidligere kan godkjennes som likeverdige med fag i Kunnskapsløftet.

Forbedre vitnemål

Enten du trenger bedre karakterer for å komme inn på et bestemt studium, nye fag eller flere realfag/språkfag, så kan vi hjelpe deg. Med god motivasjon og hardt arbeid kan du nå målene dine som privatist, og våre rådgivere og lærere bistår med ekspertisen du trenger.

Påbygging til generell studiekompetanse

Dersom du har fullført to år med yrkesfag, må du bygge opp et fullt tredje skoleår. Våre rådgivere kan hjelpe deg med å finne ut hva du trenger for å få studiekompetanse. Mange må ta fagene norsk, matte, naturfag, historie, samfunnsfag og engelsk (seksfagspakken).

For deg som skal ha påbygg kan du bytte engelsk og samfunnsfag med kroppsøving og et valgfritt programfag til samme pris. Vi tilbyr pakkepris på klasseromsundervisning i disse fagene til 59 500 kr.

Fagbrev eller fullført tre års yrkesfaglig utdanning

Hvis du har fagbrev, eller har fullført tre års yrkesfaglig utdanning, holder det å ta firefagspakken. Dette er en pakke som også passer for lærlinger som har kapasitet til å studere underveis. Pakken består av norsk, historie, matematikk og naturfag.

Førstegangsvitnemål

Førstegangsvitnemål er et bevis på at du har fullført og bestått videregående skole på normert tid. Det er en egen kvote for dem som søker førstegangsvitnemål til høyere utdanning i Norge. I denne kvoten gjelder ikke karakterforbedring eller tilleggsfag som er tatt etter at vitnemålet ble utstedt første gang.

Noen velger derfor å fullføre videregående skole på Bjørknes Privatskole etter ett eller to år på vanlig videregående skole. Hos oss kan du ta en rekke ulike fag, og vi hjelper deg med å sette sammen en timeplan som gjør det mulig for deg å nå dine mål.

Vær oppmerksom på at et førstegangsvitnemål må bygges opp over maksimum tre år og gjelder til og med det året søkeren fyller 21 år.

Omskolering

Flere av våre elever trenger av forskjellige grunner å omskolere seg.

Opplever du at du ikke kan fortsette med studiet eller i jobben du har grunnet sykdom eller skade? Da er det mulig du kan få dekket omskolering fra NAV. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor dersom du har spørsmål rundt dette.

Det kan også være at du har nådd et punkt i karrieren din hvor det har stoppet litt opp. Eller er du rett og slett litt lei? Omskolering er en god måte å opparbeide den kompetansen som kreves for flere yrker og studier. Det er aldri for sent!

Spesielle fagkrav

I tillegg til generell studiekompetanse har noen studier spesielle opptakskrav. Som regel er dette realfag.

Vil du studere helsefag?

Ønsker du deg inn på profesjonsstudier i medisin, veterinærmedisin eller odontologi? Bjørknes Høyskole kan følge deg helt til mål. Bjørknes Høyskole tilbyr både medisin grunnfagmedisinstudier Oslo-Ungarn eller medisinstudier Oslo-Slovakia, samt gir veiledning om direkte opptak til helsefaglige studier i Sentral-Europa.